Internal Auditors: klimaatrisico’s snel belangrijker

Het belang van de risico's door klimaatverandering neemt volgens de Europese Instituten van Internal Auditors sneller toe dan van andere risico's.

Ieder jaar werken de Europese instituten voor Internal Auditors samen om de belangrijkste risico’s te inventariseren voor het komende kalenderjaar. De resultaten zijn bedoeld als hulpmiddel voor het opstellen van de auditplannen voor 2022 én geven de bestuursorganen goed zicht op welke uitdagingen hen komend jaar te wachten staan.

De resultaten worden in het onderzoek Risk in Focus samengevat.

De belangrijkste bevinding is het toenemend belang van Climate change and environmental sustainability op de agenda. Het aantal Chief Audit Executives (CAE’s) dat dit als een top 5-risico ziet, is met 41% gestegen in vergelijking met vorig jaar, en is nu opgelopen tot 31%. Geen ander risicogebied heeft een grotere stijging; daarbij is het de voortzetting van een trend: in 2020 hadden slechts 14% van de respondenten Climate change in hun top vijf risico’s. Het is nu tijd om te handelen, ook voor internal auditors! Een aantal risicogebieden met een ‘menselijke’ component in zich stijgt in belang, zoals Human capital, diversity and talent management, Organisational culture, and Health, safety and security. Organisaties maken zich zorgen over de gevolgen die de pandemie en de langdurige thuiswerkperiode hebben op de personele bezetting en de motivatie en mentale vermoeidheid van de medewerkers.

Cybersecurity blijft het hoogste risicogebied: vier op de vijf (82%) bedrijven noemen het een van de belangrijkste risico’s waarmee ze worden geconfronteerd, mede versterkt door het thuiswerken en de operationele verstoringen door de pandemie. Nog meer dan op preventie, liggen er grote uitdagingen op het gebied van ‘respons and recovery’

Organisational culture heeft, in het verlengde van voorgaande, een substantiële stijging van het belang gezien van 35%. In plaats van 20% vindt nu 27% van de CAE’s dit een top5-risico voor de organisatie. De cultuur dreigt aangetast te worden door het voorgaande punt hetgeen grote domino-effecten kan hebben.

Dit is het zesde jaar dat diverse Europese instituten van internal auditors, waaronder IIA Nederland, onderzochten wat de ‘hot topics’ zijn voor de auditplanning voor het komende jaar. Aan het onderzoek deden 738 Chief Audit Executives (CAE) van toonaangevende ondernemingen uit verschillende bedrijfstakken in een aantal Europese landen mee.

Het rapport Risk in Focus geeft aan de hand van een internal audit perspectief en vragen die internal audit aan zichzelf en de organisatie zou moeten vragen, gerichte handvatten om de specifieke risico’s in de eigen organisatie te evalueren.

Gerelateerde artikelen