Intelligente Lockdown Control in 3 stappen

De drie basisstappen om in control te blijven tijdens de lockdown.

Een serie blogs over control.

BLOG – We raken er al haast aan gewend. De economie ligt voor een groot deel stil. Effecten voor luchtvaart, transport in het algemeen, de sierteelt, horeca, delen van de industrie en dienstverlening zijn gigantisch. Beurzen gaan op en neer maar zijn uiteindelijk stevig gecorrigeerd ten opzichte van een maand geleden. En ondertussen roept onze regering op tot een Intelligente Lockdown. Hoe gaan bedrijven en organisaties daar mee om?

Door Hinrich Slobbe, control prof in beide betekenissen, als associate professor aan de Business School Nederland en als directeur van Wisdom in Finance.

Bij ons in de dienstverlening zijn we massaal online gegaan. Maar dat kan natuurlijk niet bij iedere onderneming. Vaak is fysieke aanwezigheid noodzakelijk en daar waar dat niet meer mag moet de winkel letterlijk worden gesloten. Als controller moet je eigenlijk een aantal basisstappen zetten.

1: Analyse liquiditeit

Als eerste stap is het noodzakelijk om een intelligente liquiditeitsanalyse te maken. Inmiddels is bekend welke effecten de lockdown heeft op inkomstenstromen. Dat gaat verder dan omzetanalyse. Een accountant is nu wellicht vol aan de slag voor de klanten maar of die de rekeningen gaat betalen is maar de vraag. Dus maak niet alleen een omzetanalyse maar ook een inkomstenanalyse. Verander eventuele betalingsafspraken. Want niet iedere klant zal zoals Unilever automatisch sneller gaan betalen. Werk dus waar mogelijk met automatische incasso, tikkies, vooruitbetaling, etc. Vergroot de voorspelbaarheid van de cashflow!

2: Analyse uitgavenstromen

De tweede stap is een analyse van de uitgavenstromen. Daarbij is het voorkomen van onnodige uitgaven natuurlijk logisch. Zie welke dingen per direct kunnen worden opgezegd of gestopt. Soms is de keuze al voor je gemaakt omdat vervoer, horeca en andere aan sociale contacten verbonden activiteiten zijn gestaakt. Ook zijn er uitgaven die kunnen worden uitgesteld. De belastingen werken daar al actief aan mee. Hierbij moet wel worden bedacht dat hier sprake is van uitstel en niet van afstel. Om duurzame liquiditeitscontrole te krijgen rondom belastingen moeten er ingrijpende maatregelen in de aangiften en de daaropvolgende aanslagen plaatsvinden. Gelukkig leven we in een land met redelijk gezonde overheidsfinanciën. Dat biedt voor de komende tijd lucht maar voor de langere termijn moeten we rekening houden met bezuinigingen en extra belastingen om de toekomstige collectieve uitgaven te kunnen blijven dragen.

3. Analyse cashpositie

Nadat je hebt vastgesteld welke inkomsten je in de komende maanden kunt verwachten en je hebt je uitgavenpatroon geherdefinieerd kun je de liquiditeitsanalyse combineren met een financieringstraject. Stap 3 stelt namelijk vast welke cashpositie je nu hebt, hoe die zich ontwikkelt in de komende maanden en welke gaten er zullen vallen. Daarover ga je met je eigenaren, subsidiegevers, sponsoren en bankiers in discussie. Want als er liquiditeitsdruk komt en rekeningen niet meer betaald kunnen worden, stoom je af op een faillissement.

Iedereen; regering, politieke partijen, centrale bankiers en algemene banken, schreeuwt dat dit niet mag gebeuren. In de aard gezonde bedrijven moeten worden gesteund met maatregelen. Maar als het puntje bij het paaltje komt, zal duidelijk worden wat er van die woorden moet worden geloofd. Het moment dat de rekeningen onbetaald blijven zal de werkelijke omvang van deze coronacrisis zichtbaar worden.

Begin nu

  • Dus: Intelligente Lockdown heeft casheffecten: breng die in kaart: realistische inkomstenanalyse en realistische uitgavenanalyse in combinatie met een financieringsplan.
  • Blijf ondertussen ook omzien naar elkaar en let vooral op hen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen.  

Intelligente Lockdown Control, ook 3.0.

Alle blogs van prof. Hinrich Slobbe voor u op een rij gezet.

(foto: Marc Mueller via Pexels)

Gerelateerde artikelen