Intellectueel eigendom kan duurzaamheid én investeringen aanjagen

Internationale organisaties wijzen op belang van intellectueel eigendom als inkomstenbron en voor verduurzaming

Duurzaamheidsverslagen waarin stappen worden vastgelegd, zijn essentieel voor bedrijven om hun ecologische en sociale impact te laten zien. Dat schrijven de European Union Intellectual Property Office (EUIPO) en de European Federation of Accountants and Auditors (EFAA) in een gezamenlijk rapport (‘Sustainability reporting a gateway to green profit‘). In het artikel benadrukken zij dat dergelijke informatie klanten en investeerders aan kan trekken; milieu- en sociale verantwoordelijkheid kan namelijk in geld kan worden omgezet.

  • Intellectueel eigendom belangrijk voor verduurzaming en voor investeerders
  • vastleggen duurzaamheidsbeleid door bedrijven van belang
  • EU-eisen aan veranderingen onderhevig

De EUIPO en de EFAA wijzen er op dat intellectueel eigendom in toenemende mate een rol speelt bij verduurzaming. Accountants moeten daarom intellectueel eigendom van hun klanten ‘omarmen’. Volgens de EUIPO liet 2022 een toename zien van het aantal geregistreerde ‘groene’ handelsmerken. Tevens wordt de verwachting uitgesproken dat deze toename komende jaren door zal zetten, mede ook vanwege mogelijk fiscale voordelen voor groene investeringen.

Wel benadrukken de EFAA-experts dat EU-regels snel veranderen. De duurzaamheidsrapportage voor bedrijven wordt in de nabije toekomst verplicht. Grote EU-bedrijven en MKB bedrijven worden de komende jaren verplicht te rapporteren over hun waardeketen.