Integrated reporting: in vijf stappen naar een geïntegreerd jaarverslag

Maar liefst 75 procent van de CEO's verwacht dat integrated reporting zal bijdragen aan het langetermijn succes van hun organisatie.
Integrated reporting gaat in essentie over de integrale sturing op en beheersing van de kritische succesfactoren van een organisatie en de integrale verantwoording daarover aan investeerders en andere belanghebbenden. Veel organisaties hebben inmiddels een grote slag gemaakt op het gebied van integrated reporting, maar de voortgang blijkt te stokken.
Het blijft een ingewikkeld proces om financiële en niet-financiële aspecten van een organisatie ‘aan elkaar te knopen’ en al die aspecten vervolgens in samenhang te rapporteren. Dit heeft ons ertoe gebracht alle lessen van de afgelopen jaren samen te brengen in een praktische handleiding.  
Voor de publicatie ‘Implementing Integrated Reporting: PwC’s practical guide for a new business language’ is een speciale roadmap ontwikkeld, bestaande uit vijf stappen die organisaties verder kunnen brengen, gebaseerd op de visie dat integrated reporting uiteindelijk gaat om geïntegreerde stuurinformatie.
Roadmap
De handleiding is geschikt voor iedere organisatie die:
– met een meer geïntegreerde blik naar de organisatie wil kijken,
– in het besef dat de organisatie een relatie heeft met haar omgeving,
– ervan overtuigd is dat de versterking van de interne samenhang de organisatie succesvoller zal maken.
Dit is de basis voor fundamenteel andere externe verslaggeving die leidt tot betere gesprekken met investeerders en andere belanghebbenden. ‘Het besef begint te komen dat fundamenteel betere verslaggeving en een meer vruchtbare dialoog met stakeholders echt gaat over andere sturing van de organisatie, op basis van geïntegreerde managementinformatie’, aldus PwC’er Robert van der Laan. 
De voordelen van integrated reporting zijn volgens zijn collega Linda Midgley al in een vroeg stadium te merken. ‘Iedere stap voegt iets specifieks toe. De roadmap helpt organisaties aan nieuwe inzichten en bepaalde zaken in samenhang te zien.’
De vijf te nemen stappen, die onderdeel vormen van een continu verbeterproces, welke in de publicatie aan bod komen zijn:
1. Kijk naar de buitenwereld en ga in gesprek met uw stakeholders
2. Bepaal welke waarde u wilt creëren  voor uw belangrijkste stakeholders en pas uw strategie hier op aan
3. Breng interne processen in lijn met uw strategie
4. Ontwikkel geïntegreerde sturingsinformatie (het PwC geïntegreerde dashboard)
5. Integreer uw verslaglegging voor een betere dialoog met uw investeerders
De eerste stappen zijn door veel bedrijven inmiddels gemaakt, maar juist op punt 3 en 4 – die uiteindelijk het meest waarde zullen opleveren voor belanghebbenden en de organisatie – stagneert het proces geregeld, volgens Midgley. 
‘Op een gegeven moment kom je bij belangrijke thema’s die moeilijk te meten zijn en daarnaast is het een tijdrovende klus. Vanuit verschillende niveaus binnen een organisatie worden losse rapportages gegenereerd waar moeilijk op te sturen valt. Het is een complexe uitdaging om deze rapportages in één overzicht samen te voegen om bestuurders daadwerkelijk in staat te stellen beter-geïnformeerde beslissingen te nemen.’
Integrated dashboard
Een manier om alle verzamelde informatie samen te voegen en op een overzichtelijke manier weer te geven kan door middel van het ontwikkelen van een integrated dashboard. Dit is een innovatieve tool ontwikkeld door PwC. Veel organisaties hebben verschillende management rapportages en dashboards om te monitoren hoe de organisatie waarde creëert voor stakeholders. 
Het integrated dashboard is een tool die ervoor zorgt dat er één samenhangend en geïntegreerd beeld wordt gegeven van de informatie in deze verschillende management rapportages. Het is een ‘umbrella tool’ die alle informatie van een organisatie vanuit verschillende systemen samenbrengt en de organisatie ook in staat zal stellen op veel minder pagina’s dan nu nog het geval is, naar buiten toe te rapporteren. 
‘Als het dashboard eenmaal staat kan alles eenvoudig worden weergegeven. Dit levert de directie uiteraard tijd op, en zal vooral de frustratie wegnemen van een geïntegreerde strategie die op basis van losse managementinformatierapportages moet worden uitgevoerd’, aldus Midgley. ‘Dat is de stap die je als organisatie wilt zetten. Het gesprek met de buitenwereld wordt gemakkelijker en op de lange termijn wordt de organisatie succesvoller.’
Vooruitstrevend
Nederlandse organisaties lopen ondanks de stagnatie door de te nemen hobbels op de weg al jarenlang voorop op het gebied van integrated reporting. ‘We zijn hier enorm vooruitstrevend, wij zien blijkbaar het grote belang van de vruchtbare dialoog met de stakeholders Die poldermentaliteit zit van nature in ons’, aldus Midgley.
PwC
Gerelateerde artikelen