INretail: consumenten hebben winkelen gemist

Het vervallen van de kopen op afspraak-regel heeft non-foodwinkels een boost gegeven.

Zowel consumenten als ondernemers zijn volgens de branchevereniging blij dat er weer normaler gewinkeld kan worden.

Ondanks het verdwijnen van deze hindernis, is gemiddeld 31 procent van de ondernemers nog steeds “enorm bezorgd over de impact van de huidige situatie op het voortbestaan van de onderneming”. 52 procent van de sportwinkels en 47 procent van de modewinkels geeft aan dat na 1 juli overheidssteun hard nodig blijft om te kunnen overleven, meldt INretail op basis van een eigen peiling onder non-foodwinkels.

“Veel consumenten doen sinds een week weer spontaan en veilig hun aankopen in de non-foodwinkels en hebben deze koopmogelijkheid echt gemist. De sfeer komt langzaam terug in de winkelgebieden, maar de schade van nu al veertien maanden voortdurende beperkingen is nog lang niet hersteld”, constateert INretail. “Daarom moet toegezegde steun nu zo snel mogelijk worden overgemaakt. Ruim een kwart heeft ondanks groen licht voor de aanvraag nog steeds niets ontvangen en zit diep in de problemen.”

Woonwinkels vinden kopen op afspraak goed passen bij het maatwerkadvies dat bij hun assortiment past. 78 procent van de ondernemers overweegt deze mogelijkheid te blijven bieden of heeft dit al besloten. Dat gebeurt tijdens reguliere openingsuren waarbij ook spontaan winkelbezoek mogelijk is. Bij mode- schoenen- en sportwinkels overweegt minder dan een derde van de ondernemers deze mogelijkheid te blijven bieden.

Het blijft volgens INretail belangrijk dat winkelen veilig gebeurt. In de winkels wordt met een aangescherpt protocol gewerkt en de veiligheid in straten en winkelgebieden wordt door lokale betrokkenen zoals gemeente, handhaving, winkeliers(vereniging) en vastgoedeigenaren gezamenlijk georganiseerd. Uit de peiling komt naar voren dat 74 procent van de ondernemers deze samenwerking als (heel erg) constructief ervaart.

INretail roept consumenten op om op rustige momenten zoals de ochtenden en het begin van de week te winkelen. “Aan de oproep van de overheid om zoveel mogelijk thuis te werken, koppelen wij het advies de middagpauze te benutten voor een geplande aankoop. Spreiding van bezoekers blijft belangrijk”, stelt INretail.