Innoveren in MKB: alle remmen los voor de motor van de economie

Onlangs viel mijn oog op het artikel "automotive mag subsidieronde EU niet missen" in het Financieele Dagblad. In het artikel stelde de auteur Wolter Kersbergen dat de drempels voor deelname worden weggenomen in een nieuw Europees subsidieprogramma. Een positieve ontwikkeling, want deelname van MKB-bedrijven aan EU-projecten was vooralsnog zeer beperkt door de drempels. Maar hoe komt het eigenlijk dat MKB'ers niet vaak deelnemen aan subsidietrajecten?

Als je wilt deelnemen aan een Europees subsidieprogramma, moet je je door enorme bergen papier worstelen. Vervolgens moet je afwachten totdat je alle stadia van het proces hebt doorlopen om te weten of je in aanmerking komt voor de subsidie.

Een MKB’er pist uiteindelijk naast de pot, omdat de subsidie uitgereikt wordt aan een consortia waarin grote bedrijven de boventoon voeren. Dit proces sluit niet aan bij de wereld waarin de MKB’er zich begeeft. Zij hebben vanwege hun innovatieve karakter en kleine organisatie behoefte aan snellere doorlooptijden en een gelimiteerd aantal partners waardoor snel resultaat kan worden geboekt. Zij zijn erop gespitst hun netwerk te vergroten en zichtbaarheid in de markt te verbeteren. Vanwege dit snelle karakter zou het wenselijk zijn om de subsidieregelgeving wat eenvoudiger te maken.

Het voordeel dat zowel de subsidiegever als degene die de subsidie ontvangt bij korte iteratieve projecten ondervinden is dat vrij snel blijkt of en in welke mate de MKB’er kans ziet innovatie mogelijk te maken. De burnrate van mislukte projecten wordt daarbij veel lager, omdat in een vroegtijdig stadium al duidelijk wordt of en in welke mate men aan de innovatiedoelstellingen voldoet.

Overigens betekent het ook dat de rol van bestaande onderzoeksinstituten en universiteiten zou moeten veranderen van een leidende naar een meer dienstverlenende rol. Onderzoeksinstituten hebben vaak een langere scope en een gericht onderzoeksprogramma waarbij in vele gevallen niet of onvoldoende kan worden voldaan aan de wens van kennisdeling die MKB’ers hebben.

Om terug te komen op bovengenoemd artikel: We hebben in Nederland een automotive sector van een behoorlijke omvang. Kersbergen doet een oproep in zijn artikel om als Nederland een meer internationale rol te gaan vervullen in de automotive sector. Ik juich dit van harte toe. Het lijkt mij een kleine moeite om een aantal partijen bij elkaar te krijgen die met elkaar een grote bijdrage kunnen leveren aan deze zeer belangrijke sector. Alleen via samenwerkingen maken we als MKB’ers uit alle sectoren kans op een bijdrage uit de gigantische Europese subsidiepot van 70 miljard euro tot 2020. Ik geloof er in, u ook?

Gerelateerde artikelen