Innovatieve bedrijven lopen met duurzaamheid voorop

Innovatieve bedrijven zijn binnen het MKB voorlopers op het gebied van duurzaamheid. Naast kostenbesparingen zien deze bedrijven ook de strategische mogelijkheden van duurzaam ondernemen. Hiermee onderscheiden ze zich nadrukkelijk van andere MKB-bedrijven.

Lees ook: Prof. dr. Jan Jonker: 3 stappen richting een duurzaam businessmodel

Dit blijkt uit onderzoek van ING Economisch Bureau onder bijna 700 MKB-bedrijven. Beleid gericht op het innovatievermogen van bedrijven kan het duurzaamheidsbeleid verder versterken.

Duurzaamheid(#1) is een belangrijk thema in het regeerakkoord van Rutte III. Uit eerder onderzoek van ING Economisch Bureau blijkt dat drie op de vier MKB-bedrijven in Nederland in meer of mindere mate duurzaam onderneemt. Een verdere verduurzaming van het MKB in Nederland is noodzakelijk om de klimaatambities te halen. Daarom is het van belang te kijken om wat voor bedrijven het hier gaat en op welke manier ze duurzaam bezig zijn. 
 
Innovatieve bedrijven nemen het voortouw
MKB-bedrijven die zichzelf als innovatief omschrijven doen significant meer aan duurzaamheid dan niet-innovatieve bedrijven. Ze doen niet alleen vaker aan energiebesparing, afvalreductie en recycling, maar ook meer aan het opwekken of gebruik van duurzame energie en aan CO2-reductie. Circa één op de vijf innovatieve bedrijven doet niets aan duurzaamheid. Bij de niet-innovatieve bedrijven geldt dit voor bijna één op de drie bedrijven.
 
Innovatieve bedrijven zetten duurzaamheid strategisch in
Zowel voor innovatieve als niet-innovatieve bedrijven zijn kostenbesparingen de grootste drijfveer om duurzaam te ondernemen. Daarnaast ondernemen innovatieve bedrijven vaker duurzaam vanuit strategisch oogpunt. Dit geldt met name voor de bedrijven die zich richten op product- en/of procesinnovatie. Deze bedrijven zien kansen in de markt of gebruiken duurzaamheid om zich van de concurrent te onderscheiden. Innovatieve bedrijven investeren dan ook vaker in de ontwikkeling van nieuwe duurzame producten en/of diensten en in duurzame productiemethoden dan niet-innovatieve bedrijven.
 
Innovatie en duurzaamheid gaan hand in hand
“Duurzaamheid en innovatie gaan in de praktijk hand in hand”, stelt Gerben Hieminga, econoom energie en duurzaamheid. “Het overheidsbeleid om duurzaamheid te stimuleren is echter vooral gericht op het stimuleren van specifieke maatregelen zoals energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Beleid gericht op het stimuleren van het innovatievermogen van mkb bedrijven kan het duurzaamheidsbeleid verder versterken.”
 
#1 – Dit onderzoek kijkt alleen naar de zogenoemde ‘harde’ kant van duurzaam ondernemen. Hieronder vallen activiteiten die te maken hebben met energieverbruik, grondstofgebruik, CO2-reductie en natuurverbetering. De ‘zachte’ kant van duurzaamheid – zoals kwaliteit van werkgelegenheid en gelijke kansen voor mannen en vrouwen – wordt in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten.

Gerelateerde artikelen