Innovatie van ICT noodzakelijk

Veel organisaties in de zakelijke dienstverlening overwegen de uitbesteding van (delen van) hun ICT-beheer. Uit onderzoek van AAC Cosmos blijkt dat er in deze beslissing meer factoren meetellen dan kostenbesparing.

Het onderzoek toont aan dat veel tijd verloren gaat door het in stand houden van de ICT-systemen, terwijl juist innovatie in deze branche belangrijk is. Door het inschakelen van een externe partij kunnen die verhoudingen weer recht getrokken worden, wat uiteindelijk ten goede komt aan de inzet van ICT als strategisch middel.

Veel zakelijke dienstverleners overwegen uitbesteding om schommelingen in ICT-kosten tegen te gaan. Ongeveer één op de drie zakelijke dienstverleners heeft in de afgelopen jaren sterke pieken en dalen gezien in zijn ICT-kosten. Veel van deze organisaties geven aan wel wat te zien in uitbesteding, omdat zij daardoor extreme fluctuaties kunnen voorkomen en ICT-investeringen beter kunnen budgetteren.

Verder blijkt uit het onderzoek dat organisaties eerder nadenken over uitbesteden wanneer ze zich afhankelijk voelen van ICT. Ook complexiteit speelt een rol. Hoe complexer de omgeving, hoe arbeidsintensiever het onderhoud is en hoe meer kennis er nodig is om het systeem optimaal te laten draaien. Als die kennis niet aanwezig is, zal een organisatie op zoek moeten naar middelen van buitenaf om het kennisniveau op peil te houden.

Toch heeft het gros van de zakelijke diensverleners al wel eens een externe partij in de arm genomen om te helpen bij het oplossen van ICT-problemen. Dit is echter vaak niet op structurele basis: deze externe partijen leveren voornamelijk ad hoc kennis die ontbreekt bij de eigen medewerkers.

Verder speelt de flexibiliteit van de ICT-omgeving een grote rol in de overweging al dan niet uit te besteden. Bijna achttien procent van de ondervraagde zakelijke dienstverleners geeft aan dat hun serveromgeving in geval van een calamiteit niet binnen twee werkdagen hersteld kan worden door hun eigen systeembeheerders.

Voor deze ondervraagden speelt flexibiliteit dan ook een erg grote rol bij de beslissing voor een uitbestedingtraject.

Gerelateerde artikelen