Innovatie sleutel tot werkgelegenheid Europa

Investeren in innovatie is een van de meest effectieve manieren om in Europa meer werkgelegenheid te creëren. De Europese Unie (EU) voert wat onderzoek en innovatie betreft een succesvol beleid, maar het kan nog beter. Vooral meer publiek-private samenwerking en vermindering van de bureaucratie zijn belangrijke aandachtspunten.

Dit blijkt uit de tweede GE EU Innovation Barometer, een jaarlijks onderzoek van technologiebedrijf GE naar het innovatiebeleid binnen de EU. Voor het onderzoek werden 260 Brusselse opinieleiders uit de private en publieke sector ondervraagd.

De Nederlandse kiezer sprak zich vorige week nog nadrukkelijk uit voor Europa en het belang van Europese samenwerking voor bijvoorbeeld de economie. De barometer van GE laat zien dat deze mening wordt gedeeld door opinieleiders in en om Brussel uit diverse sectoren waaronder wetenschap, journalistiek, NGO’s, brancheorganisaties, de Europese Commissie en het Europese Parlement.

Banen creëren
93 procent van de ondervraagden ziet Europese investeringen in innovatie als een van de beste manieren om banen te creëren. Dit is 7 procent meer dan in 2010. Vooral de energiesector (75%), de gezondheidszorg (72%) en de telecommunicatiebranche (53%) zouden profiteren van een efficiënter innovatiebeleid. Ook voor de kwaliteit van leven van inwoners van de EU heeft innovatie gunstige gevolgen. De meeste positieve impact wordt verwacht voor het milieu (92%), door gebruik van groene technologie en duurzame energie, en voor de kwaliteit van zorg (90%). Opvallend is dat, veel meer dan in 2010,  men denkt dat innovatie ook de kwaliteit van (40%) en de toegang tot (31%) onderwijs zal bevorderen. Dit is een toename van respectievelijk 17 en 10 procent.  

Minder bureaucratie
Europa is goed bezig wat betreft onderzoek en innovatiebeleid, vindt 61 procent. Dat is 8 procent meer dan bij de vorige editie van de barometer in 2010. Ondanks het vertrouwen in Europa zijn er echter ook verbeterpunten. Als belangrijkste succesfactoren worden genoemd het stimuleren van publiek-private samenwerking op korte termijn (92%) en het bestrijden van bureaucratie voor bedrijven die toegang willen krijgen tot Europese innovatiefondsen (64%). Een ander punt voor verbetering is het aanmoedigen van innovatie en ondernemerschap onder studenten. Volgens 45 procent van de respondenten is dit een belangrijk aandachtspunt voor het innovatiebeleid van de EU.

Meest innovatieve landen
De Europese landen met het gunstigste klimaat voor innovatie zijn Duitsland (69%), Zweden (46%) en Finland (39%), gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (36%) en Denemarken (25%). Deze landen hebben gemeenschappelijk dat ze bovengemiddeld scoren op samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven. Verder zijn zij koplopers in het commercialiseren van technologische vernieuwingen en investeren zij het meest in Research & Development, zowel vanuit de overheid als het bedrijfsleven.

Bron: GE EU Innovation Barometer

Gerelateerde artikelen