Innovatie onder druk door niet betaalde facturen

Meer Nederlandse bedrijven dan vorig jaar (+10%) verwachten minder te gaan investeren in innovatie als gevolg van de grote afschrijvingen op onbetaalde rekeningen. Dit blijkt uit de jaarlijkse European Payment Index 2013, een onderzoek naar betaalgedrag in Europa.

“De recessie zet al druk op investeringen in innovatie, de toegenomen hoeveelheid onbetaalde rekeningen zorgt voor extra reducering. Terwijl voor groei en ontwikkeling innovatie juist zo essentieel is”, aldus Edwin Prevoo, managing director Intrum Justitia in Nederland.

Voor de helft van de bedrijven in Nederland zorgt de hoeveelheid afschrijvingen door onbetaalde rekeningen voor liquiditeitsproblemen en verlies aan inkomen. Hierdoor verwacht 38% van de bedrijven geen groei van de eigen organisatie, dit is 5% meer dan vorig jaar. Voor twee derde van de bedrijven zorgt de recessie ook nog eens voor afnemende verkopen. Eigen financiële problemen zijn de belangrijkste reden om rekeningen niet te betalen.

Prevoo: “Er dreigt hierdoor een negatieve beweging te ontstaan waarbij bedrijven stoppen met groeien en innovatie stilvalt waardoor zelfs het voortbestaan van veel bedrijven onzeker wordt.”
__________________________________________________________________________________

Zet uw afdeling Credit Management in 1 dag strategisch op de kaart
Tijdens het seminar Credit Manager in één dag geeft Credit Management expert Raimond Honig inzicht in de strategie van befaamde managementdenkers. Ontdek in één dag hoe u als Credit Manager sneller en effectiever kunt anticiperen op de uitdagingen waar uw organisatie voor staat. Meer informatie en inschrijven.

__________________________________________________________________________________


De hoeveelheid onbetaalde rekeningen dat afgeschreven werd door Nederlandse bedrijven is met 4% toegenomen tot 2,6% van de omzet. Hoewel dit percentage iets lager ligt dan gemiddeld in Europa, blijft Nederland nog altijd aan de bovenzijde van de middenmoot als het gaat om betalingsrisico. Het is de eerste stijging van dit percentage in vijf jaar. Het totaalbedrag aan omzet dat door onbetaalde rekeningen weglekt uit de Nederlandse economie komt neer op 14,3 miljard euro. Alleen de Scandinavische landen in Europa zagen deze afschrijvingen het afgelopen jaar afnemen. In heel Europa werd zo’n 350 miljard euro afgeschreven.

Van de ondervraagde bedrijven vindt bijna de helft dat de overheid te weinig doet aan de hoeveelheid onbetaalde rekeningen. De betalingsduur door overheidsinstanties is daarbij nog altijd een dag langer in vergelijking met bedrijven en consumenten. Bedrijven gaan bij verlies aan inkomen door onbetaalde rekeningen nu sneller actief debiteuren benaderen. Hierdoor is de vertraging in betalingen het afgelopen jaar wat afgenomen.

Edwin Prevoo: “Dat actief debiteuren benaderen effect heeft op de betalingsvertraging stemt hoopvol. Dit betekent dat wanneer bedrijven investeren in het creditmanagement proces, dit echt vruchten afwerpt. Wij zien het in onze dagelijkse praktijk. Met gerichte aandacht in een zo vroeg mogelijk stadium van het creditmanagement proces kan het verlies door onbetaalde rekeningen aanzienlijk worden beperkt.”

Bron: Intrum Justitia

Gerelateerde artikelen