Innovatie in Nederland: ChristenUnie beste, PVV slechtste

Hoe vaak het woord innovatie voorkomt in de verkiezingsprogamma's is een goede indicatie voor het belang dat politieke partijen aan innovatie hechten.

Door Radha Rambharos

Zo schrijven VVD en D66 het meest over innovatie (respectievelijk 78  en 77 keer) en PVV het minst. Op het beruchte A4tje schrijft Wilders simpelweg dat er geen geld meer naar innovatie gaat. Met zo’n toekomstvisie stuurt Wilders Nederland gegarandeerd richting de afgrond.

Hoe anders is het bij liberale partijen als VVD en D66. VVD wil het huidige innovatiebeleid doorzetten, omdat het stabiele en betrouwbare wet- en regelgeving van groot belang acht. D66 wil een miljard extra uittrekken voor “innovatie met maatschappelijke relevantie”, zoals de energietransitie, de circulaire economie en de zorg. Beide partijen pleiten voor vereenvoudigen van de aanvraag van innovatiesubsidies.

Behalve VVD en D66 besteedt de ChristenUnie opvallend veel aandacht aan innovatie. Daarbij richten de Christenen zich vooral op de ondersteuning van het MKB. Kleine bedrijven moeten volgens de ChristenUnie beter toegang krijgen tot innovatiesubsidies en kennisinstellingen, waardoor het MKB (internationaal) kan doorgroeien en nieuwe banen kan creëren. 

Om dat te realiseren moet het MKB een sterkere positie krijgen in het innovatiebeleid, beseft de ChristenUnie. De partij zet dan ook terecht vraagtekens bij het door kleine bedrijven zwaar bekritiseerde topsectorenbeleid. Dat beleid wordt zwaar gedomineerd door bedrijven als Shell, AkzoNobel en DSM, multinationals die onderzoek makkelijk zelf kunnen financieren. 

De Christenen leggen de vinger op de zere plek: “De opbrengsten van het topsectorenbeleid zijn onduidelijk, (…) terwijl succesvolle instrumenten voor het mkb zijn verdwenen.” Die simpele, doeltreffende mkb-regelingen met reële budgetten, zoals innovatieprestatiecontracten (IPC's) en innovatievouchers, moeten worden geherintroduceerd. Op die manier sturen we Nederland niet richting de afgrond maar naar de wereldtop op het gebied van innovatie.

Iedereen die beseft dat innovatie cruciaal is voor de toekomst van Nederland weet in ieder geval op wie hij niet moet stemmen op 15 maart. 

Radha Rambharos is founding partner bij SUBtracers

Gerelateerde artikelen