Innovatie en creativiteit sleutel tot bestrijding crisis

MKB-bedrijven zorgen in de EU voor 99 procent van de bedrijvigheid. Economisch herstel zal dan ook vanuit het MKB moeten komen. In dit artikel leert u de 3 bewezen succesfactoren toepassen voor het verbeteren van uw resultaat: het verhogen van uw omzet en het verlagen van uw kosten.

Eind mei 2012 heeft in Spanje (BE) een congres plaatsgevonden van de Europese Organisatie voor bedrijfsoverdrachten in het MKB. Sprekers van diverse onderzoeksbureaus, de Europese Commissie en banken gaven hun globale visie over het ontstaan van de crisis, de negatieve effecten ervan, maar ook de positieve effecten c.q. wat zijn de kansen om minder gevoelig te worden voor trends en bewegingen in tijden van recessie?

SME’s van zeer groot belang voor de economie
MKB-bedrijven worden ook wel “Small and medium enterprises” genoemd (SME’s). Alhoewel er verschillende definities bestaan voor de omvang van SME’s – in termen van aantal werknemers – kan duidelijk gesteld worden dat deze in de EU voor ongeveer 99% van de bedrijvigheid zorgen en voor ongeveer 80% van de werkgelegenheid! SME’s zijn derhalve van fundamenteel belang voor de economie.

Politiek en economie: vrienden of vijanden?
Waar de politiek zich (nog steeds) te veel richt op starters zou men zich beter bezig kunnen houden met het thema bedrijfsoverdracht. Overname van een bestaande onderneming heeft een aantal voordelen ten opzichte van het starten van een nieuw bedrijf. De meest economisch gedreven argumenten zijn dat overgenomen bedrijven succesvoller zijn, veel langer continueren en zorgen voor een verhoogde toename van de werkgelegenheid.

Reeds 20 jaar geleden zijn er vanuit de Europese Commissie een aantal aanbevelingen gedaan om het onderwerp binnen de diverse Europese landen hoger op de politieke agenda te krijgen. Men moest zich meer bezighouden met voorlichting, creëren van financiële en fiscale faciliteiten rondom bedrijfsoverdrachten en zorgen voor een transparante markt van vraag en aanbod. Sindsdien zijn er slechts 5 landen die tot 75% van de implementatie van de gedane aanbevelingen zijn gekomen. Hier ligt dan ook nog een grote politieke uitdaging met uitzicht op positieve economische gevolgen.

Positieve en negatieve effecten van de crisis
De economische crisis heeft gedurende de jaren 2008-2010 een aantal negatieve effecten tot gevolg gehad. De meest belangrijke zijn een dalende vraag, oplopende betalingstermijnen door afnemers en financieringsproblemen (hogere rentes en/of gebrek aan financiering).

Naast deze negatieve effecten zijn ook een aantal positieve punten te benoemen die gedurende deze periode zijn ontstaan. Hierin spelen de volgende zaken een hoofdrol: flexibilisering van de arbeidsmarkt, verbeterde samenwerking tussen bedrijven en een toenemende mate van innovatie en creativiteit. Deze laatste ontwikkeling wordt ook gezien als een mogelijkheid tot gedeeltelijke opheffing van de negatieve effecten.

Creativiteit en innovatie als sleutel tot succes
Onder ondernemers uit het MKB zijn de meest gehoorde “oplossingen” voor het verbeteren van het resultaat: het verhogen van de omzet en/of het verlagen van de kosten: open deuren.

Om op korte termijn de negatieve effecten van de crisis om te kunnen buigen dan wel de positieve effecten ervan te versterken, dient het MKB zich te richten op de volgende 3 zaken:
1.    Productinnovatie: door het creëren van nieuwe producten en/of toepassingen kan de vraag worden gestimuleerd zonder dat hierbij de kostprijs bepalend is voor de verkoopprijs
2.    Technische innovatie: door slimmer de (productie)processen in te richten kan gestuurd worden op efficiëntie om daardoor kostenbesparend te kunnen zijn.
3.    Internationalisering: door verder te kijken dan het huidige afzetgebied kan het volume worden verhoogd. Deze mogelijkheid kan nog verder positief worden versterkt door de 2 bovengenoemde punten.
__________________________________________________________________________________
Zo (ver)koopt u succesvol een bedrijf
Wilt u binnenkort een bedrijf (ver)kopen? Dan is de succesvolle cursus Actief in Overnames voor u onmisbaar. Meld u hier direct aan.
__________________________________________________________________________________ 

Al met al kan men geen invloed uitoefenen op de macro-economische omstandigheden. De ondernemer heeft wel zelf invloed hoe hij daarmee omgaat: zich er bij neerleggen of actief op zoek gaan naar oplossingen.

Een ondernemer die deze  innovatie en internationalisering verankert in de genen van zijn onderneming overleeft een crisis en creëert waarde op lange termijn die verzilverd kan worden bij de overdracht.

Concrete tips voor de korte termijn
Om weerstand te bieden aan de crisis en het slim ondernemen gemakkelijker te maken zijn er voor ondernemers een aantal aandachtspunten waarover men zich kan buigen:
•    Delegeer verantwoordelijkheden, werknemers zijn er immers om taken uit te voeren. Vaak wordt voor de werknemer gedacht en bedacht wat hij/zij moet doen en minder naar wat hij/zij zou kunnen. Overdracht van werkzaamheden ontlast de ondernemer en maakt de onderneming minder direct afhankelijk van 1 persoon.

•    Weet men waarmee men geld verdient? Ondernemers zijn veelal omzet gedreven personen. Het is economisch ook van belang te weten wat voor resultaat deze omzet oplevert. Een korte analyse van het producten- of dienstenpakket met daarbij een opsomming van zowel de individuele opbrengsten als (in)directe kosten maakt het makkelijk inzicht te krijgen waar winst wordt gemaakt en waar niet. Dan kan een weloverwogen besluit worden genomen deze verliesgevende activiteiten wellicht af te stoten.

•    Wie niet kan delen kan ook niet vermenigvuldigen. In het geval dat de ondernemer er alles aan gedaan heeft zijn bedrijf beter te laten renderen maar hierin geen mogelijkheden meer heeft is het wellicht verstandig rond te kijken naar collega’s die in dezelfde positie verkeren. Door samenvoeging van omzet en creëren van kostenbesparingen door synergievoordelen kunnen beide ondernemers profiteren door samen meer over te houden.

Auteur: Berrie Abelen, Adcorporate International Corporate Finance

Gerelateerde artikelen