Inkoper danst op de vulkaan

Bij de inkoop van goederen en diensten is de laagste prijs zelden het enige criterium. De essentie van inkoopfunctie is het benutten van kansen en het beheersen van risico's, zo stelt Bart Vos, hoogleraar Inkoopmanagement aan de Universiteit van Tilburg. Bij global sourcing moeten bedrijven bedacht zijn op verborgen kosten.

Een goede relatie met de toeleverancier van levensbelang. Zeker als een grondstof schaars is of een tekort eraan een grote invloed zou hebben op het financiële resultaat van een onderneming. Maar hoe deze te bewerkstelligen? In zijn oratie ‘Samen dansen op de vulkaan: de rol van inkoop in dynamische supply chains’ legt Vos, hoogleraar Inkoopmanagement de nadruk op het creëren van een vertrouwensband.

Cruciaal
‘Inzicht in elkaars bedrijfsvoering en knelpunten leidt tot succesvolle partnership relaties’, zegt Vos tijdens zijn intreerede. ‘Dit gaat niet vanzelf maar vergt inzet en tijd van beide partners bijvoorbeeld via groepsdiscussies, evaluaties en workshops.’ Dergelijke alliantievaardigheden blijken voor een moderne onderneming in een dynamische omgeving een cruciale succesfactor, aldus Vos.

Global Sourcing
In het moderne bedrijfsleven kijkt de inkoopmanager volgens Vos (ver) over de landsgrenzen. Een bedrijf als Philips realiseert inmiddels eenderde van zijn productie in China. Global sourcing is vooral door de mogelijke loonkostenreductie populair. De hoogleraar wijst er echter op dat ‘verborgen’ kosten, zoals hoge transportkosten door een slechte lokale infrastructuur, voor onaangename verassingen kunnen zorgen. Global sourcing vergt volgens Vos dan ook een complex afwegingsproces. Hij startte onlangs verkennende studies naar de wijze waarop bedrijven concreet invulling geven aan hun global sourcing beleid. Onder andere de impact van cultuurverschillen op het ontwikkelen van leveranciersrelaties is een belangrijk thema.

MVI
Het derde en meest recente onderzoeksveld van de bijzonder hoogleraar Inkoopmanagement is maatschappelijk verantwoord inkopen. MVI, zoals dat ook wel wordt genoemd, omvat een bont pallet aan thema’s, zoals diversiteit, milieu, veiligheid, mensenrechten, ethiek. Maar wat doen bedrijven eigenlijk aan maatschappelijk verantwoord ondernemen? Waarom? En welke instrumenten (gedragscodes, vertrouwenspersonen, ethische training) hanteren ze? Bart Vos hoopt deze vragen spoedig te kunnen beantwoorden.

Gerelateerde artikelen