Inkooptrends 2016

Wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen binnen de inkoopmarkt in 2016? In de top 3 staat onder meer betere alignment met de business.

Jaarlijks onderzoek Supply Value de belangrijkste trends en ontwikkelingen binnen de inkoopmarkt om inkoopmanagers te ondersteunen bij het stellen van de belangrijkste prioriteiten en het bepalen van de juiste focus voor het aankomend jaar.
Ook dit jaar zijn, uit eigen expertise en in overleg met brancheorganisaties voor inkoop en Supply Chain Management, enkele trends geschrapt en toegevoegd ten opzichte van vorig jaar. In totaal zijn 35 trends onder de loep genomen (3 meer t.o.v. vorig jaar). Naast de belangrijkste inkooptrends voor 2016 is gekeken naar variabelen als optimisme voor het komend jaar, inkoopvolwassenheid en operational excellence.
Aan het onderzoek deden in totaal 332 inkoopprofessionals mee uit 15 verschillende landen. 43% van de respondenten komt uit Nederland, 24% uit België en 9% uit Canada. De deelnemers werken in 20 verschillende branches, waarvan de branche productie met 35% het best vertegenwoordigd is.
Inkooptrends 2016
In 2016 kwam een verrassende trend vanuit de subtop van de afgelopen jaren naar voren: Betere alignment met de business. De complete top 3 is:
1. Betere alignment met de business
2. Meer behoefte aan flexibiliteit
3. Meer focus op Total Cost of Ownership
 
 
 
1. Betere alignment met de business
De toptrend voor 2016 is “betere alignment met de business (strategie)”. Met een flinke stijging kwam de trend van plek 11 in 2015 (3,71) dit jaar binnen op plek 1 (4,06). Inkoop is in veel organisaties nog altijd een ondersteunende en afdeling. Om waarde toe te voegen aan de bedrijfsvoering moet inkoop een meer proactieve rol krijgen. Een betere alignment met de business en de strategie van de organisatie is hiervoor een vereiste.

2. Meer behoefte aan flexibiliteit
De inkooptrend “meer focus op flexibiliteit” (nr. 3 in 2015) wordt ook dit jaar gezien als één van de belangrijkste behoeftes op het gebied van inkoop. Dit jaar is deze trend een plek gestegen naar plaats 2. Inkoopafdelingen hebben te maken met interne en externe onzekerheden. De inkoopfunctie moet voldoende beslisbevoegdheid en bewegingsvrijheid hebben om met deze onzekerheden om te kunnen gaan.

3. Meer focus op Total Cost of Ownership
De inkooptrends “meer focus op Total Cost of Ownership” is dit jaar op komen zetten vanaf plaats 8 in 2015 en stoot daarmee “meer focus op kostenbesparing” (dit jaar op plek 8) uit de top drie. Inkoopprofessionals realiseren zich steeds beter dat kosten over de totale levensduur van een product gerekend moeten worden, in plaats van dat men kijkt naar (de reductie van) de aanschafwaarde van een product. Hoe langer een product meegaat en hoe minder onderhoudskosten aan een product verbonden zijn: des te lager de TCO zal uitvallen.
In onderstaande tabel zijn de top 20 trends 2016 inclusief score (ook voor 2015) weergegeven. Het volledige onderzoeksrapport is te downloaden op www.supplyvalue.nl. Hier vindt u bij de trends ook aanbevelingen over hoe hiermee om te gaan. 
 
 

Gerelateerde artikelen