Inkoop tijdelijke arbeidskrachten lastig te managen

fallback
Europese inkoopteams hebben veel moeite met het beheren van uitgaven voor tijdelijke arbeidskrachten. Zij maken vooral extra kosten door inkoop buiten bestaande contracten. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd door Spend Management leverancier Ariba, en gehouden onder 52 inkoopdirecteuren van Europa grootste organisaties.

Het onderzoek van Ariba toont aan dat het naleven van interne richtlijnen en procedures een van de grootste problemen is als het gaat om het managen van de uitgaven voor tijdelijke arbeidskrachten. Uit het onderzoek dat in januari en februari is gehouden, komt naar voren dat een substantieel gedeelte (21 procent) van de ondervraagden geen inzicht heeft in de uitgaven van het bedrijf aan tijdelijke arbeidskrachten.

Van hen heeft 46 procent het gevoel dat tijdelijke arbeidskrachten worden geregeld buiten bedrijfsafspraken en gecontracteerde leveranciers om, 38 procent vermoedt dat buiten de contracten wordt ingekocht omdat medewerkers de voorkeur geven aan de persoonlijke contacten die ze hebben met bureaus. Bijna driekwart (73 procent) van de ondervraagde bedrijven gebruikt een bureau voor de werving van tijdelijke arbeidskrachten, vanwege hun ervaring en met het oog op het verlagen van de administratieve afhandeling.

Roelof Lamberts van Ariba verwondert zich over deze cijfers: ‘Met de hoge targets die staan voor besparingen, moeten inkoopdirecteuren kijken hoe ze met afdelingen kunnen samenwerken om zo de budgetten verder naar beneden te krijgen. De kosten voor tijdelijke arbeidskrachten vormen zo’n vijf tot tien procent van de totale kosten van een bedrijf. Het inkopen van tijdelijke werknemers buiten bestaande contracten, mag daarom eigenlijk helemaal geen optie zijn.’

Gerelateerde artikelen