ING: robuuste groei in vrijwel alle bedrijfssectoren

De bouw is dit jaar de snelst groeiende sector in Nederland. Dit stelt het ING Economisch Bureau in het vandaag verschenen Vooruitzicht Sectoren.

De groei van 5 procent wordt vooral gestuwd door de toename van de woningbouw. In de industrie zijn het met name de machine- en transportmiddelenindustrie die het goed doen en in de detailhandel stijgen de omzetten in de supermarkten. De doe-het-zelf zaken en schoenenwinkels laten nog wel een daling zien en ook de zorgsector krimpt.
 
Hoogste groei in bouw
De bouwproductie groeit naar verwachting dit jaar met 5 procent. Het vertrouwen van aannemers is de afgelopen twee jaar flink verbeterd en ligt momenteel al weer bijna op het pré-crisis niveau van medio 2008. Het is vooral de woningbouw die het door de aantrekkende woningmarkt goed doet. 
Begin 2015 viel de groei in de infrasector wel tegen. ‘De afgelopen maanden herstelt ook daar echter weer het vertrouwen bij ondernemers. De orders nemen weer toe waardoor we ook in de infrasector een volumestijging voor 2015 verwachten’, aldus ING-econoom Maurice van Sante.
Stabilisatie in de horeca
Van alle bedrijfssectoren laat de horeca met een nulgroei de laagste volumeontwikkeling zien. Hotels en restaurants zien de vraag wel verder aantrekken. De groei van het aantal hotelkamers in Amsterdam is fors. De gemeente geeft aan dat spreiding gewenst is en nieuwe ontwikkelingen in het centrum ongewenst. De omzet van cafés blijft structureel achter.
Divers beeld in detailhandel
In supermarkten werden in het eerste halfjaar ruim 750.000 kassabonnen afgerekend, iets meer dan in 2014 (+0,5%). Ook het gemiddelde bedrag per kassabon nam iets toe ten opzichte van 2014. Het algemene prijspeil in voedingswinkels is al 1,5 jaar stabiel, mede geholpen door aanhoudende daling van internationale voedselprijzen en indirect ook lagere olieprijzen. 
Het volume in non-food plust, maar door lagere prijzen stijgt de omzet nauwelijks. Daarbij is het beeld divers. Winkels in woninginrichting en persoonlijke verzorging doen het goed. Bij schoenenwinkels en doe-het-zelf dalen zowel de prijs als het aantal verkochte goederen. Kleding en consumentenelektronica zien het volume licht stijgen, maar door prijsdalingen krimpt de omzet.
Binnenlandse logistiek centrum van groei
De transport- en logistieksector zet door de verbreding van het economisch herstel de positieve koers voort. Door groei in de bouw en de detailhandel, worden meer goederen vervoerd. De afgelopen kwartalen waren voor de transport- en logistieksector boven verwachting, wat het ondernemersvertrouwen goed heeft gedaan. De internationale vrachtvolumes groeien dit jaar vooral door export van machines, apparaten en voertuigen. 
De internationaal afhankelijke deelsectoren vertonen een gemengd beeld: het goederenvervoer via de lucht (Schiphol) heeft vorig jaar al de ‘upswing’ met +7 procent meegemaakt (vroegcyclisch) en valt dit jaar licht terug, terwijl het personenvervoer flink door blijft groeien.
Machinebouw en transportmiddelenindustrie draaien goed
In het tweede kwartaal 2015 groeide de gemiddelde industriële productie met 2,2 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De groei zet naar verwachting door. De export blijft de steunpilaar maar ook de binnenlandse vraag neemt toe. De hoogste groei is in 2015 te vinden in de kapitaalgoederenindustrie. Zo groeit naar verwachting de productie in de transportmiddelenindustrie met 8 procent en in de machinebouw met 4 procent.
Zorg haakt niet aan bij groeiende economie
De economische opleving gaat grotendeels aan de zorg voorbij. Bezuinigingen en stelselwijzigingen zorgen voor een trendbreuk in de uitgavenontwikkeling. Terwijl de uitgaven aan zorg zeer beperkt groeien, zullen de zorgvolumes in 2015 en 2016 krimpen. In de zorg zijn ondernemers daardoor duidelijk pessimistischer dan in andere sectoren. De verschuiving van zorg vanuit ziekenhuizen en ggz naar huisartsen zorgt ervoor dat de uitgaven aan huisartsenzorg juist wel sterk groeien.

Gerelateerde artikelen