ING gaat fossiele industrie sneller korten

Geldkraan voor olie en gas gaat in 2025 echter maar een beetje dicht.

ING Groep wil zijn kredietverlening aan bedrijven in de fossiele industrie sneller afbouwen dan eerder gepland. De financiële instelling wil zijn CO2-voetafdruk op tijd verkleinen om aan de klimaatdoelen van Parijs te voldoen. Daarnaast belooft ING meer geld te zullen steken in de sector schone energie.

De bank is van plan de financiering voor olie- en gasprojecten met 12 procent te verminderen ten opzichte van de 4 miljard euro die ING in 2019 aan de sector uitleende. ING wil de nieuwe doelstelling in 2025 hebben gehaald en daarna verder afbouwen. Eerder was het plan om 19 procent te hebben verminderd in uiterlijk 2040 zonder tussenstappen te benoemen.

Banken staan onder toenemende druk om aan te tonen dat hun investeringen niet bijdragen aan de opwarming van de aarde. Volgens het klimaatrapport van VN-panel IPCC is een sterke vermindering van de CO2-uitstoot en van andere broeikasgassen essentieel om de klimaatverandering te beperken.

De Europese Centrale Bank voert de druk op banken op vanwege de klimaatzorgen. Volgend jaar worden de banken aan een stresstest onderworpen waarbij uitgezocht wordt in hoeverre de instellingen in staat zijn extreme weersomstandigheden aan te kunnen.

Net als veel andere banken gaat ING nu door zijn leningenportefeuille heen om de grootste uitstoters van broeikasgassen te bepalen. Afgezien van olie en gas zal ING een koolstofbeleid vaststellen voor een aantal andere vervuilende sectoren zoals de auto-industrie, vastgoed, scheepvaart, staal en cement.

In het halve decennium tot mei hebben banken voor zeker 3,6 biljoen dollar in fossiele brandstoffen gestoken. Deze leningen staan nog wel even in de boeken van banken. Evengoed lijkt het tij te keren. De investeringen in leningen en obligaties voor groene projecten zijn dit jaar voor het eerst hoger dan de investeringen in de fossiele industrie.

(ANP)

 

Gerelateerde artikelen