Infra belemmert groeiende vraag naar duurzame energie

In de afgelopen twee jaar is de vraag naar de meest gecompliceerde aansluitingen al verzevenvoudigd.

Netbeheerder Liander kan de uitbreiding van zonneparken Nederland niet aan. Het probleem kan op de korte termijn niet worden verholpen. De groei van zonneparken vraagt Liander om een grotere hoeveelheid groene energie te verwerken, maar dit is niet overal in Nederland mogelijk. Het probleem doet zich het meest voor in provincies waar de kabels het dunst zijn, zoals Friesland en Flevoland. In Noord-Holland en Gelderland kan nog gegroeid worden. In Drenthe en Groningen is al geen ruimte meer op het net.

Het uitbreiden van één zonnepark voegt evenveel eneregiecapaciteit toe als een stad van 80.000 inwoners nodig heeft. Momenteel zijn er 20 zonneparken die wachten op een aansluiting en 500 plannen die vragen om een goedkeuring. De miljardensubsidiëring vanuit het kabinet is de aanjager voor al deze investeringen. Liander stelt voor om alleen daar subsidies te geven waar het elektriciteitsnet het aankan.

Lees ook: Duurzaamheid biedt financials enorme kansen

Volgens de netbeheerder is het probleem op de korte termijn niet te verhelpen. Netbeheerders zijn niet in staat om snel dikkere kabels aan te leggen. Ook kampen ze met een tekort aan technisch personeel. Wel wordt er een poging gedaan om duurzaam opgewekte stroom lokaal om te zetten in waterstof en dit op te slaan. Het probleem kan op worden opgelost met het aanleggen van nieuwe elektriciteit stations en het aanschaffen van extra transformatoren, maar dit vraagt om een investeringstermijn van 10 jaar. 

(bron: FD)

Gerelateerde artikelen