Informatievoorziening pensioenfondsen ondermaats

Nederlandse beleggers zijn ontevreden over de informatie die zij van hun pensioenfonds krijgen over de beleggingsstrategie en het behaalde rendement. Dit blijkt uit onderzoek van online vermogensbeheerder Fundix onder 300 fondsbeleggers.

Beleggers geven aan geen goed beeld te hebben van het type beleggingen van pensioenfondsen en de risico’s die hiermee gepaard gaan.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de ondervraagden zeer slecht op de hoogte zijn van de aard en de verdeling van de beleggingen die pensioenfondsen doen. Op een schaal van 1 tot 10 geven de respondenten hier gemiddeld een 3.5 voor.

Het inzicht in de verantwoording van de beheerkosten beoordelen beleggers met een 3. Ondanks dat beleggers vinden dat ze weinig inzicht hebben in wat hun pensioenfonds doet, hebben ze wel ruimvoldoende kennis over de hoogte van hun pensioeninkomen. Zo’n 85 procent van hen geeft aan hier een duidelijk beeld over te hebben. ‘Dit onderzoek geeft aan dat er een taak ligt bij pensioenfondsen wat betreft transparantie’, zegt Evert Oosterhuis, directeur van Fundix.

Duurzaam beleggen is belangrijk
Naast openheid, zou een derde van de respondenten ook inspraak willen hebben waarin een pensioenfonds belegt. Een overgrote meerderheid van 67 procent geeft de voorkeur aan een zo groot mogelijke spreiding, waarin alle gangbare beleggingsvormen worden meegenomen. Daarnaast geeft 44 procent de voorkeur aan een wereldwijde spreiding zoals bijvoorbeeld de MSCI World Index. De ondervraagden zeggen veel waarde te hechten aan duurzaam beleggen. Meer dan de helft van de respondenten keurt beleggen af in landen waar mensenrechten worden geschonden. Dit geldt ook voor beleggingen in de wapenindustrie en in sectoren met een hoge CO2emissie. ‘Dit pleit voor scherper toezicht op de beleggingen die pensioenfondsen doen’, zegt Oosterhuis.

Beleggers ondernemen zelf weinig actie
Ondanks de kritiek die ze uiten op pensioenfondsen, nemen relatief weinig van de ondervraagden zelf het heft in handen. Om te zorgen dat het pensioeninkomen op peil wordt gehouden, heeft 59 procent van de pensioengerechtigden ervoor gekozen om naast hun pensioenregeling extra vermogen op te bouwen. Oosterhuis: ‘Gezien de grote onvrede die de beleggers hebben over de transparantie van de pensioenfondsen zou je verwachten dat dit percentage hoger ligt. Beleggers zouden er goed aan doen zich minder afwachtend op te stellen en zelf aan de slag te gaan.’

Bron: Fundix

Gerelateerde artikelen