Informatieplicht over duurzaamheid financiële diensten nader uitgelegd

Europese verordening over toelichtingseisen gaat in op 10 maart.

Vanaf 10 maart 2021 is de Europese verordening van kracht die de informatieverschaffing betreft over duurzaamheid in de financiële dienstensector (Verordening (EU) 2019/2088).

Hierin staan aanvullende toelichtingseisen voor het prospectus van beheerders van ICBE’s en beleggingsinstellingen.

De NBA heeft hierover de notitie ‘Impact Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) op (Fund) Prospectus Assurance engagements’ gepubliceerd. Hierin wordt de impact verduidelijk van deze aanvullende eisen op het uitvoeren van assurance engagements, zover die verricht worden op basis van artikel 4:49 lid 2c van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

De notitie is te vinden op de website van de NBA (www.nba.nl).

Gerelateerde artikelen