Informatie hoort op de balans!

Heeft u al eens nagedacht over de waarde van informatie voor uw bedrijf? Stel: u moet twee bedrijven waarderen met een identieke dienstverlening en dito financiële resultaten. Het ene bedrijf heeft de informatievoorziening puik op orde en het andere bedrijf leunt op een de ad hoc informatievoorziening. Welk bedrijf is in dit geval nu het meeste waard? Welke componenten overweegt u in het bepalen van de waarde? Alleen winst, omzet en marktpotentieel? Of ook de mate waarin een organisatie in staat is om op basis van goede informatie juiste beslissingen te nemen?

Door Ramond Leenders

Productiefactor
Steeds vaker wordt informatie als een productiefactor gezien. Sommige bedrijven ontlenen juist hun bestaansrecht aan het handelen in informatie; informatievoorziening is hun dienst. Desondanks is nog zelden een waardering van deze productiefactor aan een bedrijf toegekend. Wellicht is het goed om daar eens aan te gaan werken!

Op de balans
Geregeld worden de ontwikkelkosten van een Business Intelligence (BI)-platform conform de IFRS regels geactiveerd om vervolgens in een aantal jaren deze investering af te schrijven. In feite is dit een kromme waardering van de informatievoorziening cq kennis van de organisatie.

Wellicht vraagt u zich nu af waarom dit het geval is.
Stelt u zich eens voor een traject waarin talloze niet relevante KPI’s worden ontwikkeld om vanuit een BI-platform geautomatiseerd opgeleverd te worden. Dit kan mogelijk een zeer kostbaar traject zijn met een onterecht hoge waardering op de balans. Correct conform IFRS, maar de sturing van het bedrijf wordt hierdoor niet adequater ondersteund. Daarentegen kan een bedrijf met een beperkte investering door een juiste focus op doelstellingen en risico’s een veel lagere waardering op de balans hebben staan. Maar de KPI’s sluiten bij het laatste bedrijf wel beter aan bij de sturingsbehoefte van de managers en directeuren. Betere beslissingen en uiteindelijk betere resultaten zijn het gevolg.

Er is nog een kanttekening bij deze waardering. De investering wordt namelijk in de loop der tijd afgewaardeerd, terwijl de kennis en waarde van de informatievoorziening in de organisatie juist toeneemt! De wereld op zijn kop.

‘Infonomics’
Nu de vraag hoe dan wel te waarderen. Welnu, daar is nog geen pasklaar antwoord voor. Douglas Laney van Gartner® is reeds enkele jaren druk bezig om hier voortgang in te boeken. Zijn werkterrein heeft hij zelfs een naam gegeven: ‘Infonomics’.  Indien we tot een betere waardering van de informatievoorziening komen, zal ook het bepalen van de business case van een BI-investering makkelijker zijn. Momenteel wordt nog te vaak alleen geredeneerd vanuit een kostenbesparing in FTE’s als de informatievoorziening beter is geautomatiseerd. Hoe vaak zijn de FTE’s ook daadwerkelijk verdwenen na oplevering van het BI-platform met de rapportages en dashboards? Een waardevermeerdering zit mogelijk in het ‘omturnen’ van deze ‘rapportagebouwers’ naar data scientists.

De Maastricht University heeft Infonomics als specialisatie in de studie Economie toegevoegd. De focus hierbij ligt op de economische en business impact van informatie en informatietechnologie. Ondanks alle onderzoeken en studies lijkt nog geen generiek toepasbare methodiek voorhanden.

‘Wat de gek ervoor geeft’
Met een toenemende intensiteit van informatie in werk en maatschappij is een methodiek voor de waardering van deze informatievoorziening een vereiste. Discussies ten aanzien van de toegevoegde waarde van de informatievoorziening blijft lastig als we vast blijven houden aan de waarderingsgrondslag ‘wat de gek ervoor geeft’.

Mogelijk heeft een standaard als IFRS al een goede basis beschikbaar. Ook uit het werk van Douglas Laney zijn voldoende uitgangspunten naar voren gekomen. Een uitdaging voor accountants en financiële professionals is hiermee in elk geval voorgelegd: waardeer de informatievoorziening met de juiste waarde voor een eerlijke discussie en vergelijking.

Wie pakt de handschoen op?

Ramond Leenders is directeur van Eclectic Solutions

Gerelateerde artikelen