Inflatie verdampt bijna alle winst van FrieslandCampina

De melkprijs steeg veel harder dan de prijzen van boter en kaas.

Zuivelcoöperatie FrieslandCampina heeft de nettowinst in de eerste helft van dit jaar met ruim 94 procent omlaag zien duiken tot 8 miljoen euro. Het bedrijf spreekt van een “uitdagende” eerste jaarhelft, waarbij de economische omstandigheden voor de onderneming zijn verslechterd.

De winst werd gedrukt doordat de melkprijs die FrieslandCampina het afgelopen halfjaar betaalde aan melkveehouders hoger was dan de “sterk gedaalde” marktprijzen voor basiszuivelproducten, vooral die van kaas en boter. Daarnaast moesten dure voorraden worden verkocht in een dalende zuivelmarkt. Bovendien werd er minder verkocht door “koopkrachtverlies en een verschuiving in consumentenbestedingen naar huismerken”, aldus het bedrijf.

Verbeteren winstgevendheid

“De resultaten over de eerste helft van het jaar zijn niet op het niveau dat men van FrieslandCampina mag verwachten. Het verbeteren van onze winstgevendheid in 2023 en daarna is dan ook onze topprioriteit”, zegt Jan Derck van Karnebeek, topman van het bedrijf, in een toelichting. De omzet steeg in de afgelopen jaarhelft wel, met bijna 5 procent tot 6,9 miljard euro.

Voor de tweede jaarhelft verwacht FrieslandCampina dat de melkprijs die wordt betaald aan melkveehouders en de basiszuivelprijzen dichter bij elkaar komen te liggen. “Daardoor zullen verliezen die we in het eerste halfjaar hebben gezien als gevolg van de hoge kostprijs van onze melk bij inname en de lagere marktwaarde van voorraden op moment van verkoop, in de tweede helft van het jaar naar verwachting minder impact hebben”, stelt het bedrijf.

Stijgende rentes en nadelige valuta-effecten

Wel wordt verwacht dat verkopen onder druk zullen blijven staan door inflatie en koopkrachtverlies van consumenten. “Stijgende rentes en nadelige valuta-effecten zullen naar verwachting eveneens een negatief effect hebben op het resultaat van de onderneming in de tweede helft van 2023”, vervolgt het concern.

FrieslandCampina zegt verder de kosten van de onderneming tegen het licht te gaan houden, “wat mogelijk zal leiden tot herstructureringskosten in de tweede helft van het jaar.”

(ANP)

Gerelateerde artikelen