3 stappen tegen oplopende inflatie handelspartner Turkije

Handelspartner Turkije

De kosten voor levensonderhoud in Turkije zijn in mei verder gestegen. De consumentenprijzen in het land stegen vorige maand met 75,5 procent. Deze stijging betekent een aanzienlijke toename ten opzichte van april, toen de inflatie nog 69,8 procent bedroeg. Dat meldt het ANP deze ochtend.

 • Inflatie Turkije 75,5% in mei.
 • Simsek verwacht daling vanaf juni.
 • IMF: Turkije zesde wereldwijd inflatie.

Volgens de Turkse minister van Financiën, Mehmet Simsek, is “het ergste achter de rug”. Dit deelde hij via socialemediaplatform X. Simsek verwacht dat de inflatie vanaf juni zal afnemen en tegen het einde van het derde kwartaal onder de 50 procent zal komen. Beleidsmakers gaan er zelfs vanuit dat het prijsniveau tegen het einde van het jaar zal uitkomen op 38 procent.

Internationale vergelijkingen en IMF-prognoses

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) schat dat Turkije met deze voorspelde inflatie van 38 procent op de zesde plaats in de wereld zou staan wat betreft inflatiecijfers. Dit geeft aan hoe ernstig de situatie momenteel is, ondanks de optimistische verwachtingen van de Turkse overheid.

Totale uitvoer van Nederland naar Turkije in 2022: €8,1 miljard. Totale invoer van Nederland uit Turkije in 2022: €5,3 miljard. De handel tussen beide landen is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Nederland importeert steeds meer goederen uit Turkije, terwijl de export van Nederlandse producten naar Turkije ook gestaag groeit. Naast deze cijfers zijn er nog andere interessante aspecten van de economische relatie tussen Nederland en Turkije, zoals de belangrijkste uitvoerproducten naar Turkije en de recente economische ontwikkelingen in beide landen.

S&P Global verhoogt kredietwaardigheid Turkije

S&P Global heeft begin mei de kredietwaardigheid van Turkije verhoogd. De kredietbeoordelaar is iets positiever geworden over de financiële gezondheid van het land. Deze wijziging komt voornamelijk door een iets orthodoxere aanpak van de Turkse regering ten aanzien van het economische beleid. Eerder waren ook Fitch en Moody’s al positiever over de Turkse economie.

Historisch beleid en veranderingen onder Erdogan

De afgelopen jaren baarden Turkse beleidskeuzes opzien. President Recep Tayyip Erdogan zag lang niets in de standaard economische praktijk van het verhogen van de rente om de torenhoge inflatie terug te dringen en ontsloeg meerdere centralebankpresidenten die daar anders over dachten. Na zijn verkiezingswinst vorig jaar beloofde Erdogan echter een gangbaarder economisch beleid te gaan voeren.


Vermoed u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel).


Impact op de Turkse bevolking

De inflatie heeft een enorme impact op de Turkse bevolking. De kosten voor basisbehoeften zoals voedsel, energie en huisvesting zijn aanzienlijk gestegen. Veel Turken worstelen om de eindjes aan elkaar te knopen en de koopkracht is flink gedaald.

Verhoogde druk op Turkse export

De torenhoge inflatie en de zwakke lira hebben ook de exportsector onder druk gezet. Hoewel een zwakkere munt exportproducten goedkoper maakt voor buitenlandse kopers, worden de kosten van geïmporteerde goederen en grondstoffen steeds hoger, wat de productieprijzen opdrijft.

Economische toekomst en vooruitzichten

Deskundigen zijn verdeeld over de economische toekomst van Turkije. Sommige analisten zijn optimistisch en verwachten dat de recentelijk ingestelde orthodoxere beleidsmaatregelen op de lange termijn zullen leiden tot stabiliteit en groei. Anderen blijven sceptisch en wijzen op de diepe structurele problemen die de Turkse economie blijven teisteren.

Internationale reacties en analyses

Internationale economische analisten volgen de situatie in Turkije op de voet. De onvoorspelbaarheid van het Turkse economische beleid en de recente veranderingen zorgen voor gemengde reacties. Sommigen prijzen de aanpassingen en geloven dat de koerswijziging van Erdogan en zijn regering positief zal uitpakken. Anderen vrezen dat de problemen te diepgeworteld zijn om snel opgelost te worden.

Reacties van de Turkse bevolking

De reacties van de Turkse bevolking zijn divers. Terwijl sommigen hopen op verbetering door de recente beleidswijzigingen, heerst er onder anderen veel wantrouwen en onvrede. Demonstraties en protesten tegen de stijgende kosten van levensonderhoud en het economische beleid zijn geen zeldzaamheid.

Toerisme als lichtpuntje

Ondanks de economische problemen blijft de toeristische sector een lichtpuntje voor Turkije. Het land trekt nog steeds veel internationale toeristen aan, wat voor een broodnodige stroom van buitenlandse valuta zorgt. Dit helpt enigszins om de economische pijn te verlichten.

Belangrijke acties voor bedrijfsleiders

Bedrijfsleiders en hoger financieel managers in Turkije moeten zich aanpassen aan de voortdurend veranderende economische realiteit. Het is cruciaal om proactief te blijven en strategieën te ontwikkelen die rekening houden met de hoge inflatie en de onstabiele valuta. Investeringen in risicobeheer en het zoeken naar nieuwe markten kunnen helpen om de negatieve effecten te mitigeren.

Vooruitzichten voor de nabije toekomst

De komende maanden zullen cruciaal zijn voor de Turkse economie. De wereld zal nauwlettend in de gaten houden hoe de beleidsmaatregelen van de Turkse regering zich ontwikkelen en welke impact deze zullen hebben op de inflatie en de algehele economische gezondheid van het land.

In het geval van handel met een land dat sterke inflatie doormaakt, kunnen financieel managers verschillende maatregelen overwegen om de impact op hun bedrijf te minimaliseren.

 1. Prijsstelling en kostenbeheersing:
  • De finance-afdeling moeten de prijsstelling van hun producten en diensten nauwlettend volgen en aanpassen aan de schommelende inkoopprijzen. Het is essentieel om de markt en concurrentie goed in de gaten te houden en de gevolgen van verstoringen in de supplychain te begrijpen.
  • Daarnaast moeten ze zich richten op kostenbeheersing. Dit kan onder meer inhouden dat ze besparingsoplossingen implementeren en hun medewerkers hierbij betrekken.
 2. Risicobeheer en indekken van inkoopposities:
  • Gezien de turbulente energiemarkt en de geopolitieke situatie die de inflatie stuwt, moeten CFO’s proactief risico’s beheren. Dit omvat het adequaat indekken van inkoopposities voor energie, olie en gas.
  • Het monitoren van internationale financiële instellingen en juridische webinars kan helpen om op de hoogte te blijven van de financiële en juridische consequenties van de inflatie, zo schrijft de website voor CFO’s.
 3. Samenwerking met stakeholders en communicatie:
  • CFO’s moeten communiceren met klanten, leveranciers en financiers over de situatie en de genomen maatregelen. Dit omvat het uitleggen van de noodzaak van prijsaanpassingen en het begrijpen van de impact op alle betrokken partijen.
  • Samenwerking met andere bedrijven en brancheorganisaties kan ook nuttig zijn om gezamenlijke oplossingen te vinden en de gevolgen van inflatie te beperken.
  • Het afdekken van valuta- en renterisico’s vergt sterke en snelle advisering en maatregelen middels financiele producten.
Gerelateerde artikelen