Inflatie frustreert internationale groei

Amerikaanse rente stapsgewijs omhoog met telkens een half procent
Atradius verwacht een groei van slechts 0,4 procent voor de Nederlandse economie in 2023.

Hoewel de inflatie over het hoogtepunt heen lijkt te zijn, waarschuwt kredietverzekeraar Atradius dat deze hardnekkiger is dan aanvankelijk gedacht en daarom nog steeds een schaduw werpt over de groeiprognoses.

Dit is mede het gevolg van normalisering van de vraag na de coronacrisis. Zo zorgt de verschuiving van de vraag van goederen naar diensten – zoals reizen, horeca en evenementen – voor een opwaartse prijsdruk in de dienstensector. Nu de renteverhogingen geleidelijk effect lijken te krijgen, verwacht Atradius dat de inflatie aanzienlijk zal dalen.

De vooruitzichten voor de wereldeconomie zijn het afgelopen halfjaar iets verbeterd. De heropening van de Chinese economie en de veerkracht van de Amerikaanse en Europese economieën maken dat een ‘stagflatie’-scenario – een combinatie van hoge inflatie met zeer lage of geen economische groei – lijkt afgewend. Vooralsnog is zowel voor 2023 als 2024 sprake van een gematigde groeiprognose, omdat de volledige uitwerking van het monetaire beleid nog zichtbaar moet worden. Zo valt de verwachte mondiale bbp-groei terug van 3,1 procent in 2022 naar 2,2 procent in 2023. In 2024 ligt een gematigde groei van de wereldeconomie (+2,1 procent) in het vooruitzicht.

Op termijn betere vooruitzichten voor Nederland

Vooralsnog heeft de Nederlandse economie te kampen met de gevolgen van de hoge inflatie en teruglopende consumentenbestedingen. Na een relatief zwakke start in 2023 verwacht Atradius in de rest van het jaar echter een licht herstel, met een bescheiden groei van 0,7 procent. In 2024 ligt een iets hogere groei in het vooruitzicht (+1,4 procent).

Net als de rest van de eurozone heeft Nederland last van de terugvallende wereldwijde groei. Dit is zichtbaar in exportgerichte sectoren, zoals de maakindustrie. De inkoopmanagersindex in deze sector is in de afgelopen maanden verder teruggezakt en bedraagt nu 43,8, wat duidt op een krimp.

Desondanks heeft de Nederlandse economie een goede uitgangspositie. Zo zullen de consumptieve bestedingen dit jaar naar verwachting groeien. De inflatie heeft weliswaar een remmend effect op de koopkracht, maar er zijn ook positieve factoren, zoals een lage werkloosheid en een hogere loongroei. Het overheidstekort blijft relatief hoog in 2023 en 2024, waardoor de overheid ook de komende twee jaar positief blijft bijdragen aan de economische groei.