Inflatie eurozone lijkt over de piek heen

Inflatie eurozone lijkt over de piek heen
Geldontwaarding in Frankrijk en Duitsland liep iets terug eind vorig jaar.

Zowel in Frankrijk als in Duitsland liep de geldontwaarding in december iets terug. Daarmee volgt de inflatie precies de voorspellingen van de Europese Centrale Bank (ECB).

Dat blijkt uit de eerste cijfers over de inflatie in de eurozone in december. Daarmee wordt duidelijk hoeveel duurder consumenten uit waren in de eurolanden afgelopen maand.

De beleidsbepalers van de ECB gaan er nog altijd vanuit dat de huidige hoge inflatie een tijdelijk verschijnsel is. Die zou in de tweede helft van dit jaar af gaan nemen, maar waarschijnlijk nog wel net boven de 2 procent blijven. Dat is de grens die de centrale bank hanteert voor de inflatie op middellange termijn om te bepalen of het beleid moet worden aangescherpt.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek doet volgende week uitgebreider verslag van de prijsstijgingen in Nederland.