Incassoregister.nl ontvangt veel kritiek voor ‘schandpaalmethode’

fallback
Het plan van www.incassoregister.nl om wanbetalers met naam en toenaam te noemen oogst veel kritiek vanuit de incassowereld. Er wordt sterk getwijfeld aan het nut van deze maatregel. Daarnaast wordt gevreesd dat deze 'schandpaalmethode' een negatief effect heeft op het imago van incassobureaus.

Koos Michilsen, commercieel directeur van Arachnicon, Nederlands Incassonetwerk van Gerechtsdeurwaarders keurt de handelswijze van incassoregister.nl af. Volgens Michilsen begeeft men zich op een hellend vlak door op deze manier debiteuren aan de schandpaal te binden. Michilsen: “Op basis van welke criteria zou je besluiten om een wanbetaler met naam en toenaam te noemen?

Imagoschade
Ik denk dat ze daar bij Incassoregister.nl onvoldoende over nagedacht hebben. Als je een uitverkiezing houdt van de wanbetaler van de dag, dan focus je je wel erg op de korte termijn. Als een bedrijf dat een schuld heeft vervolgens publiekelijk zwart wordt gemaakt, dan staat de imagoschade die zo’n onderneming oploopt totaal niet in verhouding met de mate waarin er verzuimt is om te betalen”.

Overbodig
Michilsen vindt de maatregel van incassoregister.nl ook overbodig. “Er zijn voldoende wettelijke middelen om debiteuren te dwingen om hun schulden te betalen. Op deze manier jaag je klanten van de op de site vermelde bedrijven alleen maar weg. Bovendien brengt deze aanpak schade toe aan het imago van incassobureaus.en gerechtsdeurwaarders”

Verwerpelijk
Ook Intrum Justitia, marktleider op het gebied van credit management, distantieert zich nadrukkelijk van het initiatief om via internet een wanbetaler van de dag te publiceren. Directeur Marcel van Es: “Jaarlijks incasseren wij tussen de anderhalf en twee miljoen vorderingen voor onze klanten. Daarvoor hoeven we dit soort verwerpelijk methoden niet te gebruiken.

Communiceren
Ook door redelijk en verstandig met debiteuren te communiceren is betaling in de meeste gevallen te realiseren. Bedrijven die echt willens en wetens niet betalen laten zich door zo’n vermelding niet weerhouden. De databank op www.incassoregister.nl is bovendien verre van maatgevend, want Intrum Justitia weigert net als alle andere gecertificeerde incassobureaus om informatie over openstaande vorderingen aan te leveren.”

Gerelateerde artikelen