Incasseren over de grens

fallback
Wanneer men een zakenrelatie heeft die zijn betaalplichten niet nakomt is dat erg vervelend. Als na verscheidene verzoeken om de schuld te betalen de debiteur nog steeds niet overstag gaat, wordt het tijd om serieuze stappen te ondernemen. De meest effectieve en logische stap is om een incassobureau in te schakelen.

Een incassobureau zal meestal eerst proberen om de schuld te incasseren buiten de rechtbank om. De debiteur wordt dan opgespoord. Vaak is het raadzaam om ook een solvabiliteitsonderzoek te doen.

Er wordt dan geprobeerd door middel van persoonlijke gesprekken een betalingsovereenkomst te sluiten tussen de debiteur en de crediteur. Dit heeft dan geen verdere gevolgen voor de debiteur. Hij zal de schuld dan wel binnen een bepaald tijdsbestek moeten betalen. Deze overeenkomst wordt ook wel een minnelijke schikking genoemd.

De laatste jaren is handel drijven met landen als Roemenië, Bulgarije en Turkije sterk in opkomst gekomen. Vooral Turkije heeft zich de laatste jaren snel ontwikkeld en is erg gemoderniseerd. Het biedt vele mogelijkheden voor buitenlandse investeerders.

Er wordt door landen over de hele wereld veel geïmporteerd en geëxporteerd naar deze landen als. Hierdoor blijven wel eens rekeningen open staan die moeilijk te incasseren zijn.

Een schuld incasseren in deze landen gaat niet zoals wij in West-Europa dat doorgaans gewend zijn. Hoewel deze drie landen niet ver van elkaar vandaan liggen, heeft ieder land toch zo zijn eigen incassoprocedures.

Zo is het in Turkije het beste om de gang naar de rechtbank te vermijden. Een proces duurt meestal erg lang en levert vaak niet het gewenste resultaat.

Debiteuren zijn eerder geneigd te betalen als ze door een incassobureau persoonlijk benaderd worden om zo een betalingsovereenkomst op te stellen. Zo is er ook geen duur en tijdrovend proces nodig.

Als men een schikking probeert te treffen buiten de rechtbank om, is de kans ook veel groter dat zakelijke relaties voort blijven bestaan, terwijl als men de stap naar de rechtbank maakt, de zakelijke relatie vrijwel zeker voorbij is.

Incasseren is nog een erg onbekend begrip in Turkije. In Bulgarije is het, in tegenstelling tot Turkije, veel effectiever om direct naar de rechtbank te gaan als men een openstaande rekening wil innen, aangezien het weinig uithaalt als je zelf de schuld probeert te verhalen bij de debiteur of als je een incassobureau inhuurt dat het buiten de rechtbank om probeert te doen.

Hier zijn verschillende redenen voor:
• incassobureaus zijn nog vrij onbekend in Bulgarije en de consumenten hebben er nog geen vertrouwen in.
• Er zijn veel incassobureaus die in het criminele circuit zitten
• Incassobureaus hebben nog geen groot effect op debiteuren aangezien het daar nog niet de status heeft zoals in andere landen.

In Roemenië kunnen beide manieren effectief zijn. Het is aan te raden om eerst te kijken wat voor een soort schuld geïncasseerd moet worden. Als de schuld die openstaat een bepaald vaststaand bedrag is en de crediteur een goede kans heeft om het geld te kunnen vorderen, dan is de meest effectieve manier om deze schuld te incasseren een advocaat of incassobureau inhuren om de debiteur te dagvaarden.

Incasseren via het gerechtshof in Roemenië is erg kostbaar en duurt vaak lang. Het is daarom wel verstandig om zeker te weten dat je een goede kans maakt om je geld terug te krijgen voordat je aan dit proces begint. Een dagvaarding is de goedkoopste en kortste gerechtelijke procedure in Roemenië

Er kan natuurlijk ook geprobeerd worden om tot een schikking te komen buiten de rechtbank om. Dit is aan te raden als de hoogte van de schuld niet vaststaat of als er vraagtekens zijn over de reden van de schuld.

Om dan tot een minnelijke schikking te komen is dan de snelste en goedkoopste manier om de schuld te incasseren. Er is echter geen garantie dat als je het probeert op te lossen via een schikking dat je je geld ook daadwerkelijk krijgt. Er ontbreken in Roemenië namelijk wetten en regels die de debiteur een termijn opleggen wanneer ze de schuld betalen.

Justus International is een internationaal incassobureau dat zich voornamelijk gespecialiseerd heeft in het incasseren van schulden in Turkije, Bulgarije en Roemenië.

Gerelateerde artikelen