In gedragscode weinig aandacht voor aandeelhouders

Aandeelhouders komen nauwelijks aan bod in bedrijfscodes van ondernemingen. In een bedrijfscode beschrijft een onderneming naast missie en kernwaarden haar verantwoordelijkheid ten opzichte van haar stakeholders, zoals de werknemer, de omgeving en de consument. Dat blijkt uit onderzoek verricht door KPMG en de Erasmus Universiteit naar de bedrijfscodes bij de bedrijven die deel uitmaken van de Global Fortune 200.

Uit onderzoek van KPMG en de Erasmus Universiteit naar de bedrijfscodes bij de bedrijven die deel uitmaken van de Global Fortune 200 blijkt dat de aandeelhouder er in de meeste bedrijfscodes bekaaid afkomt. Niet meer dan 48% van de codes besteedt aandacht aan de verantwoordelijkheid van de onderneming ten opzichte van de aandeelhouder.

De meeste aandacht in de bedrijfscode gaat uit naar de verantwoordelijkheid van onderneming ten opzichte van de werknemer. Bijna 90% besteedt hier aandacht aan en de helft hiervan doet dit zelfs zeer uitvoerig. Bijna 75% van de bedrijven beschrijft haar verantwoordelijkheid ten opzichte van het milieu.

Uit het onderzoek blijkt voorts dat het aantal bedrijven met een bedrijfscode de afgelopen tien jaar fors is gegroeid. Van de 200 grootste bedrijven in de wereld beschikt 86% op dit moment over een bedrijfscode. In 1990 was dit slechts 14% en in 2000 51%.

De bedrijven zien het voldoen aan juridische verplichtingen als de belangrijkste reden om aan een code te voeren. De verantwoordelijkheid van de onderneming ten opzichte van de werknemer en van de werknemer ten opzichte van het bedrijf wordt in de meeste codes uitvoerig beschreven in de vorm van normen en regels.

Uit het onderzoek blijkt voorts dat meer dan 80% van de onderzochte bedrijven een specifieke training voor de werknemer aan de opgestelde code verbindt, een meldpunt heeft voor overtredingen op de code en de naleving controleert. Minder dan de helft van de bedrijven screent sollicitanten op de code, heeft naleving van de code opgenomen in de beoordelingsmaatstaven van het personeel en publiceert extern over de effectiviteit van de code.

Gerelateerde artikelen