In 7 stappen meesterschap bereiken

In het boek 'Mastery' bespreekt auteur Robert Greene het belang van en de weg naar meesterschap.
Do not think that what is hard for you to master is humanly impossible; and if it is humanly possible, consider it to be within your reach.
—Marcus Aurelius
 
In het begin van het boek rekent Greene af met het idee van ‘genieën’. Volgens zijn uitgewerkte theorie – gebaseerd om neuro- en cognitieve wetenschap en talloze biografieën van uitblinkers – zijn bijzonder bekwame mensen, zoals Mozart, Da Vinci en Darwin, zo goed geworden omdat ze hun roeping hadden gevonden en in de gelegenheid kwamen om heel veel te oefenen. In het bereiken van meesterschap volgden zij allemaal hetzelfde pad, betoogt Greene. 
 
Wat mensen onderscheidt van dieren is het vermogen om tijd in ons voordeel om te buigen. Om vaardigheden te bekwamen, zodat het uiteindelijke resultaat veel beter is dan wanneer we direct actie zouden ondernemen. Om instrumenten zo vaak te gebruiken dat ze als een extra ledemaat worden. Als kinderen blijven we zo lang hulpeloos en onbekwaam om ons in staat te stellen onze hersenen te ontwikkelen; ons unieke instrument waarmee we meesterschap kunnen bereiken in ons leven. Welke stappen zijn nodig om deze staat te bereiken? 
 
1. Vind je roeping
Meesterschap begin altijd bij passie. De passie van Charles Darwin was bijvoorbeeld verzamelen. Hij had helemaal niet zo’n scherp intellect, heeft de bedenker van de evolutietheorie zelf eens gezegd, maar door zijn roeping te volgen is hij uiteindelijk de bekendste en belangrijkste bioloog aller tijden geworden. 
 
 
De lange reis die Darwin maakte op de Beagle als scheepsbioloog heeft zijn leven veranderd. Vijf jaar lang verzamelde hij ongelofelijke hoeveelheden fossielen en monsters. Hij bedacht een systeem voor het verzamelen en categoriseren van specimens en ontwikkelde een zesde zintuig voor het herkennen van soorten. Zonder zijn diepe passie voor verzamelen had hij deze monsterklus nooit kunnen klaren. En als hij hier geen meester in was geworden, had hij nooit de theorie kunnen ontwikkelen die ons denken over leven voor altijd heeft veranderd. 
  
Wolfgang Amadeus Mozart kreeg de gelegenheid heel veel te oefenen. Op zijn vijfde was hij al een virtuoos op de piano. Hij was het echter zat om voor rijke mensen te blijven spelen. Zijn roeping bleek componeren te zijn en dat is hij dan ook gaan doen, ook al leidde dat tot een onherstelbare breuk met zijn vader. Een roeping wil gehoord worden, stelt Greene. En vaak moeten we daarvoor eerst obstakels overwinnen, zoals ouders die het beste met ons voor hebben, maar ons belemmeren te doen waar echt ons hart ligt. We zijn het aan onszelf verplicht onze roeping te vinden en die te volgen, wat er ook maar voor nodig is. 
 
2. Stel leren centraal
Om meesterschap te bereiken moet je verschillende fasen door te beginnen met wat Greene de ‘apprenticeship phase’ noemt. Kies altijd de plek waar je het meeste kunt leren en ga nooit voor het geld. Als je gaat voor het bereiken van meesterschap, komt het geld vanzelf wel. Bovendien is het beter te wennen aan weinig geld, dan blijf je flexibel in het volgen van je pad. Natuurlijk heb je wel wat geld nodig om van te leven, maar dit hoeft geen belemmering te zijn je echte passie na te jagen. Einstein nam een simpel baantje bij een patentenbureau, zodat hij veel tijd over had voor zijn eigen gedachte-experimenten. Zijn eerste briljante theorieën bedacht hij in deze periode.
 
 
 
Greene adviseert verder om multidisciplinair te leren, zoals bijvoorbeeld Leonardo Da Vinci deed. Hij verdiepte zich niet alleen in schilderkunst en beeldhouwen, maar ook in architectuur, scheikunde en natuurkunde. De kennis die hij opdeed in het ene gebied versterkte hem weer in de andere gebieden. 
__________________________________________________________________________
Vergroot uw kennis met opleidingen van topniveau
Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw vakgebied? Vindt u het cruciaal dat uw kennis en vaardigheden op peil zijn? Vergroot nu uw kennis met opleidingen van topniveau. Volg een van de opleidingen van Alex van Groningen. Opleidingen voor accountants en financials die hun kennis en vaardigheden willen en moeten vergroten. Bekijk het gehele cursusoverzicht.
__________________________________________________________________________
 
3. Leer de omgeving goed kennen
Darwin vond het vreselijk aan boord van de Beagle. Hij paste ook totaal niet bij de zeelui aan boord, en hij had grote spijt meegegaan te zijn op deze reis. Toch besloot hij zich aan te passen aan zijn omgeving. Na een tijdje begon hij zelfs meer op de zeelui te lijken. Hij observeerde veel en ontdekte dingen over zijn medevaarders. Zo merkte hij dat de kapitein erg onzeker was en veel bevestiging nodig had. Darwin gaf hem die. 
 
Door inzichten in je omgeving te hebben – psychologische en politieke – en daar op te anticiperen, voorkom je dat je later tijdens het volgen van je pad in een emotionele achtbaan terecht komt. Darwin paste totaal niet bij de zeelui, maar paste zich zodanig aan dat hij er toch bij hoorde. Dit zorgde ervoor dat hij toen ze eenmaal bij de eilanden aankwamen, hij gesteund werd in zijn ontdekkingstochten. Je bent een jager, dus leer de omgeving goed kennen. Oordeel niet, maar leer.
 
4. Oefen, oefen, oefen
10.000 uur is het magische getal. Wanneer je zolang oefent bereik je meesterschap in een vaardigheid. Dat is precies de tijd van een apprenticeship van oude ambachten in de middeleeuwen. 10.000 uur staat ongeveer gelijk aan 3 uur per dag oefenen voor 10 jaar lang. Oefenen is pijnlijk. Onze hersenen vermijden het liefste onprettige prikkels, maar doorzetten leidt tot beheersing van de skill. Leg niet de gangbare leerweg af, maar creëer de eigen leerroute. De beloning die je krijgt als je door de onprettige fase heenkomt is vaardigheid. Om meesterschap te bereiken, beargumenteert Greene, moet je een beetje een masochist worden. 
 
Veel geniën worden gezien als natuurtalenten, maar er bestaan geen short cuts voor oefening, betoogt Greene. Mozart speelde al geweldig als kind, maar zijn meesterwerken kwamen pas na 10 jaar oefenen. Ook Einstein kwam met zijn eerste grote theorie 10 jaar nadat hij met gedachte-experimenten was begonnen.
 
 
5. Wees je eigen grootste criticus 
Toen John Keats 21 jaar werd studeerde hij af als dokter, maar hij vertelde zijn stomverbaasde collega’s dat hij zich volledig zou gaan richten op dichten. Hij besloot dat dit zijn levenstaak zou worden, of hij er geld mee zou verdienen of niet. Toen gaf hij zichzelf de verschrikkelijke opdracht 4.000 regels poëzie te schrijven over de Griekse mythe Endymion. Hij gaf zichzelf daarbij de deadline van 7 maanden. Hij vond zijn eerste draft verschrikkelijk, maar zette door en haalde uiteindelijk zijn eigen deadline. Keats vond het gedicht nog steeds middelmatig, maar door de opdracht uit te voeren had hij snelheid en inzicht verkregen in welke stijl hij wilde hanteren. De jaren erop schreef hij enkele van de beste gedichten van de eeuw.
 
6. Zoek een mentor
Zoek een mentor van wie je de kennis kunt absorberen, maar blijf niet in zijn haar schaduw staan. Het doel van de leerling moet altijd zijn om de mentor te overtreffen. Michael Faraday, een Brits natuur- en scheikundige, werd in 1813 door de beroemde Engelse scheikundige Humphry Davy gevraagd om diens persoonlijke assistent te worden. Hoewel het salaris lager was dan wat hij op dat moment verdiende, greep hij de geboden kans met beide handen aan. 
 
 
Een jaar na zijn aanstelling vergezelde hij Humphry op een grote Europese rondreis en bezocht hij landen als Frankrijk, Zwitserland, Italië en België. Gedurende de reis ontmoette hij enkele van Europa's grootste geleerden, zoals de Italiaanse natuurkundige Alessandro Volta, de Franse natuur- en wiskundige André-Marie Ampère en de Franse scheikundige Nicolas-Louis Vauquelin. 
 
Terug in Londen besloot Faraday, naast zijn werk als assistent voor Davy, om zelf onderzoek te doen. Door zijn werk op het gebied van elektromagnetisme werd hij in 1824 gekozen tot Fellow of the Royal Society en het jaar daarop – als opvolger van Davy – directeur van de Royal Institution te Londen. In het laboratorium van dit instituut deed hij vele belangrijke ontdekkingen op het gebied van scheikunde, elektromagnetisme en elektrochemie.
 
7. Faal snel 
De laatste les is om snel te falen. Wacht niet op de perfecte timing, maar begin te doen. Je leert maar van de uitvoering, dan van wat dan ook. Henry Ford faalde twee keer grandioos voordat hij erin slaagde een perfecte onderneming op te bouwen. Het probleem bij de eerste twee bedrijven was, ontdekte hij, dat hij steeds een financier had die in zijn nek zat te hijgen. Hij kreeg daardoor niet de tijd om de auto te bouwen die aan zijn wensen voldeed. Toen vond hij een eigenzinnige investeerder die ermee akkoord ging zich niet met het productieproces te bemoeien. De derde onderneming van Ford werd een doorslaand succes.
 
 
Greene stelt tot slot dat je nooit te oud bent om met dit proces te beginnen. De weg naar meesterschap kun je op elk moment in je leven inslaan. 
 
Gerelateerde artikelen