In 2017 gaan EU-lidstaten gegevens via Common Reporting Standard uitwisselen

Alle EU-lidstaten (behalve Oostenrijk) gaan in september 2017 de gegevens over 2016 met elkaar uitwisselen via de Common Reporting Standard (CRS). Dit zegt staatssecretaris Wiebes van Financiën in de 'nota naar aanleiding van het verslag bij de Wet uitvoering Common Reporting Standard' die hij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Kamerleden van de ChristenUnie hadden gevraagd op welke termijn het kabinet denkt dat de CRS werkende is in de hele EU. Zij wilden ook weten of de doelstelling om gegevens over het jaar 2016 uit te wisselen haalbaar is.

Wiebes spreekt het vertrouwen uit dat de CRS volgend jaar werkt: ’Immers, alle lidstaten, op Oostenrijk na gaan in september 2017 de gegevens over 2016 met elkaar uitwisselen. Oostenrijk voert de CRS in met ingang van 1 januari 2017. Op grond van de richtlijn zijn de lidstaten verplicht om de richtlijn met ingang van 1 januari 2016 te hebben geïmplementeerd en in werking te laten treden. Naar ik heb vernomen liggen de meeste lidstaten op schema om hun implementatie 1 januari aanstaande afgerond te hebben. De IT-infrastructuur zoals de lidstaten die al hadden in het kader van de uitwisseling van de Spaarrenterichtlijn wordt hergebruikt. Deze leden vragen ook of het kabinet het mogelijk acht de bankgegevens die vanuit andere lidstaten worden ontvangen op te nemen in de VIA. De Belastingdienst heeft aangegeven dat dit het geval is. In het eerste jaar van uitwisseling (2017) zal worden gekeken of de kwaliteit van de gegevens voldoende is en ontwikkelt de Belastingdienst de kaders die noodzakelijk zijn voor de VIA. In het tweede jaar (2018) kunnen ze in de VIA worden ingevuld, waardoor in 2019 de gegevens over 2018 worden opgenomen in de VIA.’

 Nota naar aanleiding van verslag Wet uitvoering Common Reporting Standard

Gerelateerde artikelen