Imtech kondigt reorganisatie aan

Royal Imtech heeft een lastig kwartaal achter de rug maar heeft zich, gegeven de omstandigheden, behoorlijk staande weten te houden. Ook boekt Imtech gestage voortgang bij de onderzoeken in Polen en Duitsland. Dat meldt de technisch dienstverlening middels een persbericht.

Het onderzoek bevindt zich in de afrondende fase, maar kost wel meer tijd; zorgvuldigheid is in dit proces belangrijker dan snelheid. De publicatie van de jaarcijfers 2012 is nu gepland voor begin juni. De afboeking in Duitsland valt hoger uit dan oorspronkelijk werd voorzien. Om de concurrentiekracht te verbeteren, kondigt Imtech een reorganisatie aan welke de capaciteit in lijn brengt met de marktomstandigheden. De aangekondigde claimemissie wordt naar verwachting in de zomer afgerond.

Gerard van de Aast, CEO: “Het afgelopen kwartaal was voor Imtech turbulent en lastig. De operationele positie is stabiel en de aangekondigde management maatregelen zijn grotendeels doorgevoerd. De lopende onderzoeken in Duitsland en Polen worden uiterst zorgvuldig uitgevoerd. Imtech heeft zo snel als mogelijk de draad weer opgepakt in het bedienen van onze markten en het is positief dat onze orderportefeuille goed op peil is gebleven. Onze markten blijven deels wel lastig. In dat kader en ook om de concurrentiekracht van Imtech te verbeteren, kondigen wij vandaag een reorganisatie aan. Het verlies van arbeidsplaatsen is daarbij bijzonder te betreuren maar helaas onvermijdelijk. Op 28 juni zullen wij tijdens de AVA de resultaten van de onderzoeken en de jaarcijfers 2012 bespreken met onze aandeelhouders.”

Reorganisatie 2013
Mede gelet op de nog steeds moeilijke marktomstandigheden in Nederland is besloten tot een reorganisatie teneinde de concurrentiekracht en winstgevendheid van onze bedrijven in Nederland te versterken. Het betreft hier voornamelijk het aanpassen van de capaciteit in de kantorenmarkt en het aanpassen van ons Infrabedrijf aan de gewijzigde marktomstandigheden.

In Duitsland is in het kader van deze reorganisatie inmiddels een kostenbesparings- en efficiency programma gestart. De geplande personele reducties en kostenreducties zullen de effectiviteit en winstgevendheid van ons Duitse bedrijf verder ondersteunen.

Bij een aantal overige bedrijfsonderdelen van Imtech worden, afhankelijk van de markt en bedrijfsomstandigheden, diverse kleinere efficiency programma’s uitgevoerd. De totale verwachte reorganisatielast in 2013 bedraagt circa 80 miljoen euro en zal leiden tot het verlies van 1.300 arbeidsplaatsen vooral in Nederland en Duitsland. Imtech gaat in gesprek over de implementatie van het reorganisatieplan met de medezeggenschap en vakbonden.

Bron: Imtech

Gerelateerde artikelen