IMF: herstel Nederlandse economie rechtvaardigt einde coronasteun

Het sterke economische herstel van Nederland rechtvaardigt de keuze van het kabinet om te stoppen met de massale coronasteun. Dat zegt het IMF.

Volgens het IMF zien de vooruitzichten voor Nederland er goed uit. Dit jaar groeit de economie waarschijnlijk met 3,8 procent, gevolgd door een plus van 3,2 procent volgend jaar. Daarbij is de arbeidsmarkt volgens de deskundigen “sterk”, met meer vacatures dan werklozen. Ook vinden ze het een goede zaak dat een groot deel van de bevolking is gevaccineerd en dat het bedrijfsleven daarom weer kan terugkeren naar normale omstandigheden.

Met deze inschattingen is het IMF nog een tikkeltje minder optimistisch dan de laatste raming van het Centraal Planbureau (CPB), maar de prognose is beduidend positiever dan het IMF eerder voor mogelijk hield. De onderzoekers merken verder op dat ze sterke economische cijfers van vorige week nog niet in hun berekeningen hebben meegenomen. Mogelijk ziet het economische plaatje er zelfs dus nog wat gunstiger uit.

Dit alles neemt volgens het IMF niet weg dat de prioriteit van de overheid op de korte termijn nog steeds moet liggen op het helpen van de economie. Dan gaat het er bijvoorbeeld om dat levensvatbare bedrijven niet alsnog onnodig failliet gaan. Ook noemen de onderzoekers het bevorderen van investeringen en beleid dat het mogelijk maakt dat werknemers na een ontslag snel een nieuwe baan vinden. Dat laatste is belangrijk omdat de werkloosheid komende tijd waarschijnlijk wel beperkt zal toenemen.

De economen van het IMF geven aan dat ze het verstandig vinden dat het kabinet het garantieprogramma voor leningen voorlopig handhaaft. Ook is het in hun ogen goed dat er nog steeds een ruime regeling is voor het terugbetalen van belastingschuld, en dat de overheid wat langer steun geeft aan bijvoorbeeld uitbaters van nachtclubs. Door de verplichte coronasluiting van de horeca tussen middernacht en 06.00 uur ’s morgens zijn zij nog niet verlost van de coronamaatregelen.

Gerelateerde artikelen