IMF bepleit strenger toezicht op financiële instellingen

De Hypotheekshop: grootste stijging rentes sinds kredietcrisis
Meer toezicht op kredietverstrekkers buiten de bankensector gewenst.

Financieel toezichthouders moeten beter letten op kredietverstrekkers buiten de bankensector, zoals pensioenfondsen, verzekeraars en beleggingsfondsen. Met die waarschuwing komt het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat erop wijst dat deze geldschieters buiten de bancaire sector na de financiële crisis van 2008 hard zijn gegroeid en goed zijn voor bijna de helft van alle financiële beleggingen. Problemen bij deze instellingen kunnen daardoor de algehele financiële stabiliteit in gevaar brengen.

Doordat deze financiële instellingen vaak niet aan even strenge regels worden gehouden als banken, zouden ze meer risico’s kunnen nemen. Scherper toezicht moet dat tegengaan, vindt het IMF. Daarvoor moeten toezichthouders ook meer geld en personeel krijgen.

“Beleidsmakers moeten de kloof in rapportageverplichtingen voor belangrijke gegevens dichten of kleiner maken, inclusief de risico’s die firma’s nemen met hun leengedrag of gebruik van derivaten”, schrijft de wereldwijde beschermer van de financiële stabiliteit.

De risico’s voor de financiële sector nemen juist toe nu de rentes hard stijgen. In de afgelopen jaren was het in westerse economieën juist ongekend goedkoop om geld te lenen, dus was het verleidelijker om een hoge schuldenlast op te bouwen.

Hard opgelopen rentes speelden ook mee bij het faillissement van de Silicon Valley Bank in de Verenigde Staten. Die bank had belegd in obligaties die door de rentestijging veel minder waard waren geworden. Maar het IMF wijst ook naar de paniek die ontstond bij Britse pensioenfondsen toen staatsobligaties van het Verenigd Koninkrijk het afgelopen najaar kelderden na slecht ontvangen begrotingsplannen.

Eerder deze week waarschuwde de Europese Centrale Bank (ECB) al voor de risico’s die bedrijven buiten de bankensector vormen voor de financiële stabiliteit. In het bijzonder ging het om beleggers in commercieel vastgoed, zoals winkelcentra of kantoorpanden. Volgens de ECB staken beleggers de afgelopen tien jaar 1000 miljard euro in commercieel vastgoed, dat door de hogere rentes in waarde is gedaald. Door die omvang kunnen problemen op de vastgoedsector ook overslaan naar andere sectoren.

Gerelateerde artikelen