IFRS voor SME niet uitsluitend voor MKB

In 2009 heeft de International Accounting Standards Board een volledige set van vereenvoudigde internationale regels vastgesteld. Deze zogenaamde International Financial Reporting Standards (IFRS) voor Small- and Medium-sized Entities (SME) zijn, anders dan de titel suggereert, niet uitsluitend bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf.

Alle ondernemingen mogen deze set van regels hanteren, met uitzondering van beursgenoteerde ondernemingen en de meeste financiële instellingen. Op dit moment wordt in de EU gediscussieerd over de aanvaardbaarheid van IFRS-SME voor Europese ondernemingen.

De meest waarschijnlijke uitkomst is dat IFRS-SME door de EU zal worden toegestaan, maar niet zal worden verplicht. Er zijn weinig strijdigheden tussen de Nederlandse wettelijke bepalingen (Titel 9) en IFRS-SME. Om die reden is het, afhankelijk van de specifieke situatie, voor Nederlandse ondernemingen veelal al mogelijk de jaarrekening 2009 op te maken in overeenstemming met zowel Titel 9 als IFRS-SME.

Bron: Jaarverslag, Tijdschrift Financieel Management
Onder redactie van Martin Hoogendoorn en Gerard van Santen, partners bij Ernst & Young Accountants LLP

Gerelateerde artikelen