IFRS jaagt bedrijven op kosten

fallback
De invoering van de nieuwe IFRS-boekhoudregels dreigt uit te lopen op veel extra werk voor het Nederlandse bedrijfsleven. Onder de huidige wet hoeft er voor geconsolideerde dochterondernemingen geen apart jaarverslag gemaakt te worden, straks moeten naar schatting ongeveer tweeduizend bedrijven meer een jaarverslag maken dan nu het geval is. De lasten hiervan liggen volgens het ministerie van Justitie op 1,6 miljard euro.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW wijst er bovendien op dat bedrijven die (nog) niet overstappen op IFRS, straks toch geld kwijt zijn aan de nieuwe wet. Het wetsvoorstel eist namelijk dat de ‘kring van te consolideren maatschappijen’ wordt uitgebreid met niet-groepsmaatschappijen waar het moederbedrijf overwegende invloed kan hebben. Ook hier wordt de vrijstelling opgeheven.

Beursgenoteerde ondernemingen in Europa worden verder verplicht in hun jaarverslag een compleet overzicht te geven van de ondernemingsstructuur. Hierin moeten de onderlinge verhoudingen tussen alle dochterbedrijven worden toegelicht. Daarnaast moet de onderneming een lijst publiceren van alle ‘special purpose vehicles’ en andere buitenlandse bedrijfsonderdelen. Ook zullen beursfondsen dan worden verplicht een ‘coherente en beschrijvende verklaring’ op te stellen over de belangrijkste elementen van hun ondernemingsbestuur. Daarin moet worden aangegeven welke code wordt nageleefd, volgens het principe ‘pas toe of leg uit’.

Gerelateerde artikelen