Hoogervorst wil meer ‘intangables’ reporting naar Tesla-voorbeeld

De toekomst van financial reporting zit niet in nog meer cijfers, als het aan de baas van de IASB Hans Hoogervorst ligt…

Lees ook: 5 bouwstenen van radicaal verbeterde externe rapportages

Het hoofd van de International Accounting Standards Board (IASB), Hans Hoogervorst, roept op tot meer alternatieve prestatiemeters in rapportages. Investeerders hebben een grote behoefte aan meer informatie over waarde en intangibles, aldus de bestuursvoorzitter van de rapportage standaard bepaler. 

Dat meldt de Britse site cchdaily.co.uk in een verslag van de Accountancy Europe conferentie in Brussel.

In een robuuste verdediging van IFRS riep Hoogervorst op tot een herontwerp van financial reporting nu de druk toeneemt van investeerders en andere stakeholders om te voorzien in meer niet-financiële informatie. Het betreft vooral informatie over Environmental, Social en Governance (ESG) issues en het rapporteren van intangibles. 

Het betoog van Hoogervorst is in lijn met de visie van verslaggeving pioniers Baruch Lev en Feng Gu in hun recente boek ‘The End of Accounting’. 

Hoogervorst nam als voorbeeld de succesvolle Amerikaanse producent van elektrische auto's Tesla. “Sinds het bedrijf naar de beurs is gegaan in 2010 heeft het bedrijf 7 miljard dollar aan cash verbrand. De aandelen zijn verdund, maar toch heeft het bedrijf een marktwaarde van 50 miljard dollar bereikt. Tesla is daarmee General Motors (GM) gepasseerd die 100 keer zoveel auto’s verkoopt op winstgevende wijze.” 

Dit opmerkelijke verhaal toont aan dat investeerders niet alleen maar kijken naar gerapporteerde winstcijfers en de balans om hun beslissingen op te baseren. Ze hebben duidelijk grote verwachtingen van de toekomst van Tesla en die hoop is gebaseerd op intangibles: de technologische durf en het business model van Elon Musk’s groeidiamant.

“De intangibles zijn niet te vinden op de balans van Tesla”, gaat Hoogervorst verder. “De cijfers uit de financiële statements spelen slechts een zeer beperkte rol in de waardering van het bedrijf. Tesla is misschien een extreem geval, maar het toont de toenemende kloof aan tussen de boekwaarde en de huidige marktwaarde van een onderneming.”

Hoogervorst benadrukte dat financiële verslaggeving nog steeds een vitaal onderdeel van de bedrijfsrapportage zal zijn en dat de relevantie van financiële verslaggeving niet bedreigd wordt. Wel zijn er nieuwe kansen, die leiden tot verwarring en angst. “We moeten kalm blijven en doorgaan”, aldus de voormalig voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten. Financiële verslaggeving blijft volgens hem een vitaal anker voor beleggers bij hun evaluatie van bedrijven. Hij stelde dat hoe meer informatie er beschikbaar is, hoe meer behoefte er is aan vergelijkbaarheid, standaardisatie en kwaliteitscontrole.

Het eerste doel van de IASB is dan ook de relevantie van financial reporting verder te vergroten. Het centrale thema van de huidige agenda is daarom “Better Communication in Financial Reporting”.

Hiermee wil de IASB zorgdragen voor duidelijkere financial statements en minder lawaai. Centraal staan de ‘Primary Financial Statements’, de rapportages die de performance van bedrijven weerspiegelen. “Beleggers willen meer disaggregatie, extra regelitems en eventueel subtotalen die meer vertellen over de prestaties van een bedrijf”, aldus Hoogervorst. “We moeten een betere structuur leveren voor de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht. Dit moet resulteren in beter geformatteerde primaire statements die betere informatie bieden en voorkomen dat beleggers zich door eindeloze pagina's notities heen moeten worstelen.”

Samenvattend, om aan de behoefte van de markt te voldoen identificeerde Hoogervoorst drie gebieden waarin de IASB zich de komende jaren verder wil ontwikkelen: 
? Verbetering van de effectiviteit van de communicatie van de jaarrekening door betere disclosures en formatering.
? Het verbeteren van de toegankelijkheid en kwaliteit van digitale financiële informatie door verder te bouwen aan de IFRS-taxonomie. 
? Het bieden van meer begeleiding aan voorbereiders van de jaarrekening, waardoor bedrijven hun strategie voor waardecreatie op lange termijn beter kunnen uitleggen. 

De volledige speech van Hans Hoogervoorst is hier te vinden. 

Gerelateerde artikelen