IFRS Foundation bepleit jaar uitstel invoering IFRS 15

De IFRS Foundation, de organisatie die verantwoordelijk is voor de governance van en het toezicht op de International Accounting Standards Board (IASB), wil dat IFRS 15 (Revenue from Contracts with Customers) pas in januari 2018 wordt ingevoerd en niet per 2017 zoals aanvankelijk de bedoeling was.

Dit blijkt uit de agenda van de vergadering van de IASB die volgende week bijeen komt. De IFRS Foundation pleit nu voor uitstel bij de IASB in verband met:
1. ‘issues emerging from discussions of the Revenue Transition Resource Group (TRG);
2.  FASB’s tentative decision regarding the effective date.’

In een zogeheten ‘staff paper’ bij de IASB-agenda doet de IFRS Foundation de volgende aanbevelingen: ‘We recommend that the IASB defer the effective date of IFRS 15 by one year to 1 January 2018. An entity would continue to be permitted to apply the requirements to annual periods beginning before that date. If the IASB agrees to propose a deferral of the effective date, we recommend publishing the proposed deferral for comment as a separate narrow-scope Exposure Draft. That Exposure Draft would include a comment period of no less than 30 days that allows for the finalisation of the IASB’s discussions in this respect at the July 2015 board meeting.’

In mei 2014 publiceerden de IASB en de Amerikaanse standardsetter FASB gezamenlijke verslaggevingsstandaarden inzake revenue recognition en ze waren het ook eens over de datum van invoering ervan. Maar in april 2015 besloot de FASB om de invoering van haar nieuwe revenu standaard (ASU 2014-09 Revenue From Contracts With Customers) met een jaar uit te stellen.

______________________________________________________________
In deze cursus wordt de mystiek rond IFRS en alle recente wijzigingen opgehelderd en omgetoverd in hapklare kennis. Als financial bent u na het volgen van deze cursus in staat om te inventariseren wat de impact van IFRS is en wat de gevolgen van de wijzigingen voor uw organisatie zijn.
______________________________________________________________

Gerelateerde artikelen