IFRS 9 verandert hedge accounting: Wat u moet weten als financieel beheerder

Hoewel deze pas in 2015 van kracht wordt, heeft de meest recente iteratie van IFRS 9 al verschillende vragen opgeroepen over de impact die deze zal hebben op ondernemingen, hun auditors en technologiepartners. Financieel beheerders dienen na te denken over hoe de standaard nieuwe kansen biedt voor hedge accounting en hoe het de bestaande hedge-praktijken zal veranderen.

In september 2012 publiceerde de International Accounting Standards Board IASB de langverwachte Review Draft van IFRS 9 voor hedge accounting. Daarbij ging de derde en laatste fase in van het veranderen van  IAS 39 Financiële Instrumenten : opname en waardering.

Onder IAS 39 heeft een veelvoud aan regels de verslaglegging voor financiële instrumenten ingewikkeld en frustrerend gemaakt. Dat is de reden dat de IASB in 2008 het initiatief nam om het leven van een financieel beheerder gemakkelijker te maken. In een driefasig project worden de classificatie en waardering van financiële vaste activa en schulden, de afwaardering van financiële instrumenten en hedge accounting beoordeeld en onder IFRS 9 gepubliceerd.

Gedurende de looptijd van het project heeft de IASB hard gewerkt om het aantal regels te verminderen. Daarvoor hebben ze een ‘principegerichte’ benadering van hedge accounting gekozen. In de voorstellen staan ook meer kansen voor ondernemingen om hedge accounting toe te passen; met name met betrekking tot het gebruik van opties als hedge-instrumenten en ook het dekken van niet-financiële posten voor componenten. Ten slotte was het de intentie hedge accounting nauwkeuriger af te stemmen op risicomanagement en afwijkingen te verminderen die zich voordeden bij de toepassing van IAS 39.

Ondanks deze goede bedoeling zijn er gebieden in de Review Draft die belangrijke vragen in de accountinggemeenschap oproepen. De meest omstreden kwestie is of het  valuta basisrisico bij het beoordelen van dekkingen van het vreemde valutarisico dient te worden opgenomen of uitgesloten. Als een onderneming bijvoorbeeld  variabel rentende schulden in vreemde valuta uitgeeft, zal deze zijn schuld ten aanzien van het vreemde valutarisico en het renterisico dekken met gebruik van een cross-currency renteswap. De financieel beheerder zal dan doorgaans de dekkingseffectiviteit beoordelen met de hypothetische derivatenmethode. Als alle voorwaarden volledig overeenkomen tussen de schuld en de swap is de dekking onder IAS 39 uiterst effectief.
__________________________________________________________________________________

Cursus IFRS en Corporate Governance Codes
Als financieel professional leert u de impact van IFRS voor uw organisatie en hoe u hiermee moet omgaan. U ontdekt IFRS tegen minimale kosten te implementeren en te gebruiken in het voordeel van uw bedrijf. U kunt jaarrekeningen volgens IFRS standaarden begrijpen en afzetten tegen uw huidige en nationale verslaggeving. Lees meer…
__________________________________________________________________________________

De Review Draft van IFRS 9 impliceert evenwel dat het  valuta basisrisico dient te worden uitgesloten van de Fair Value van hypothetische derivaten, waardoor de dekkingsrelatie in ons voorbeeld niet-effectief zou zijn en mogelijk zou mislukken. Aangezien de overeenkomstige paragraaf niet in de Exposure Draft zat die in december 2010 werd gepubliceerd en omdat het tegenstrijdige resultaten lijkt te geven voor delen van de standaard, vragen veel auditors en voorbereiders zich af of dit werkelijk de bedoeling van de IASB was.

Hoewel discussies over IFRS 9 blijven doorgaan, is de nieuwe standaard vanaf 1 januari 2015 met de goedkeuring van de EU van toepassing op verslagjaren. Om die redenen dienen financieel beheerders nu de gevolgen van de nieuwe voorschriften voor hun dekkingspraktijken te overwegen. Dit is mogelijk via het stellen van de volgende vragen:
•    Welke invloed zal IFRS 9 hebben op bestaande hedge accountingresultaten?
•    Hoe kan ik profiteren van de voorkeursbehandeling van dekking met opties?
•    Welke voordelen zou het dekken van niet-financiële posten opleveren?
•    Kan ik met mijn bestaande systemen de naleving van de regelgeving van IFRS 9 waarborgen?

Naast samenwerking met auditors op het terrein van hedge accounting zouden financieel beheerders ook hun IT-infrastructuur samen met hun oplossingsleveranciers moeten heroverwegen. Eerst zouden ze de functionele capaciteiten dienen te beoordelen om daarna technologische innovaties in ogenschouw te nemen. Leveranciers van geïntegreerde Treasury and Risk Management (TRM)-oplossingen zijn in staat om een brede en diepe functionaliteit in risicomanagement en hedge accounting te combineren met cash- en liquiditeitstools. Daarnaast kan het gebruik van Software-as-a-Service (SaaS)-technologie bedrijven helpen up-to-date te blijven met de meest recente wijzigingen in de regelgeving, omdat updates tegelijkertijd voor alle gebruikers beschikbaar worden gesteld op het moment dat ze er zijn.

Hoewel niet alle gevolgen van IFRS 9 – vanuit een regelgevend en technologisch oogpunt – momenteel tot in alle bijzonderheden kunnen worden bepaald, is het duidelijk dat de nieuwe standaard uiteindelijk voor altijd de manier zal veranderen waarop financieel beheerders hedge accounting toepassen.

Door Jacqui Drew, Senior Solution Consultant, EMEA bij Reval

Gerelateerde artikelen