Identificatie- en meldplicht: een nadere uitleg.

fallback
U las het al eerder: voor onder meer notarissen, advocaten, accountants en adviseurs gelden sinds 1 juni 2003 de Wet identificatie bij dienstverlening (WID) en de Wet Melding ongebruikelijke transacties (MOT). Wat betekent dat voor uw privacy? En wat gebeurt er met de gemelde gegevens? In dit artikel lichten we dat nader toe.

Identificatieplicht: ook voor u
De hierboven bedoelde beroepsgroepen moeten op grond van de WID de identiteit van iedere cliënt vaststellen. De procedure verschilt bij BV’s en natuurlijke personen.

Indien u diensten afneemt van een van de bedoelde beroepsgroepen, dan heeft de overheid het verplicht gesteld dat u een gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel overhandigt plus een kopie van het identiteitsbewijs van degene die de BV vertegenwoordigt. Dat is meestal een directielid of bestuurder van de vennootschap.

Natuurlijke personen kunnen volstaan met een kopie van een geldig reisdocument (paspoort of Europese reiskaart) of een Nederlands rijbewijs.
Deze identificatie is eenmalig. Hebt u de vereiste documenten al aan uw accountant of adviseur overhandigd, dan hoeft u dus niets meer te doen.

Zorgvuldige omgang met meldingen
De wet MOT heeft tot doel witwaspraktijken te voorkomen. Daarom zijn we verplicht ongebruikelijke transacties te melden aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.

Accountants of adviseurs beoordelen aan de hand van diverse criteria of een verrichte (of voorgenomen) transactie daadwerkelijk ‘ongebruikelijk’ is. Zo ja, dan geven ze dit door aan het Meldpunt. Indien er een ongebruikelijke transactie door onze accountants of adviseurs wordt doorgegeven aan het Meldpunt, dan mogen we dit niet aan u melden.

Filtering en beoordeling
Het Meldpunt is een administratieve instantie van het ministerie van Justitie, waar alle meldingen gefilterd en beoordeeld worden. De organisatie opereert onafhankelijk; pas als is aangetoond dat een transactie daadwerkelijk verdacht is, geeft het Meldpunt deze door aan politie of justitie. Niet verdachte meldingen worden vijf jaar na melding vernietigd. Men gaat discreet om met alle data, voordat deze worden doorgegeven aan de bevoegde overheidsinstanties.

Toename aantal meldingen
Volgens het laatste jaarverslag van het Meldpunt is het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties gestegen van 76.000 in 2001 naar 137.000 in 2002. De meeste meldingen komen van banken en wisselkantoren. Vaak gaat het om overboekingen naar de Nederlandse Antillen en Nigeria.

Ook het aantal meldingen dat het Meldpunt als ‘verdacht’ doorgaf aan de politie is gestegen: van 20.000 naar bijna 25.000. Met die transacties was in 2002 een bedrag gemoeid van zo’n 861 miljoen euro.

Gerelateerde artikelen