ICT voelt pijn crisis

Ook de ICT-branche voelt de pijn van de economische crisis. De uitgesproken positieve verwachtingen uit het derde kwartaal van 2008 - toen al redelijk uitzonderlijk - slaan in hoog tempo om in een negatief sentiment. Per saldo is de conjunctuur van de branche terug op het niveau van 2003.

Dit blijkt uit actuele onderzoeksresultaten van de ICT Barometer van Ernst & Young. De arbeidsmarkt voor met name externe ICT’ers vertoont nu een negatieve tendens. Organisaties met meer dan 500 werknemers reageren met paniekreacties en verwachten fors te snijden in de inzet van externe ICT’ers.

“Vooral in de industrie gaan harde klappen vallen”, stelt Jacob Verschuur, directeur ICT Leadership van Ernst & Young. “Alleen bij de van oudsher anticyclische overheid, maar ook in het middenbedrijf groeit het aantal extern ingehuurde ICT’ers nog licht. De arbeidsmarkt voor ICT’ers in dienstverband lijkt zich vooralsnog te stabiliseren.”

De ondervraagde managers en professionals verwachten voor de komende twaalf maanden dat het ICT-budget per saldo op hetzelfde niveau blijft. Daarmee komt er voor het eerst sinds juni 2003 een einde aan een jarenlange periode van groei. De inkoop van externe ICT-services vormt de grootste bezuinigingspost voor organisaties. Bijna vier op de tien organisaties verwachten een afname in de bestedingen voor deze diensten.

Gerelateerde artikelen