IASB sleutelt weer aan IFRS 15 Opbrengsten

De Revenue Recognition standaard IFRS 15: Revenue from Contracts with Customers, is nog nauwelijks twee jaar uit, of de IASB moet hem al aanpassen en voorzien van meer 'guidance'.

De aanpassingen aan IFRS 15 raken de onderliggende kern en principes niet, maar geven gedetailleerde informatie over hoe de standaard toe te passen – daar zijn dan wel liefst 96 bladzijden voor nodig!
 
Ian Mackintosh, IASB vice-voorzitter: “Het moge duidelijk zijn dat het hier alleen gaat om verduidelijking!” Daarbij ging het om kwesties als een nadere definitie van prestatieverplichtingen in contracten, van of je nu te maken hebt met een agent of een principal, en opgedoken onduidelijkheden rond inkomsten uit licenties ( wanneer moeten die geboekt worden?). Bovendien wordt de overgang van het oude naar het nieuwe systeem van vastleggen iets versoepeld.
 
De aanpassingen zijn het gevolg van de input door een zogenaamde ‘transition resource group’ (TRG), een discussieplatform waar ervaringsgegevens en – problemen konden worden uitgewisseld. Het was voor het eerst dat de IASB na het uitbrengen van een nieuwe standaard dergelijke feedback mogelijk maakte – en accepteerde dus. 
 
Ook de nieuwe aanpassingen worden definitief van kracht op 1 januari 2018, net als de gehele standaard. Uitgebreide informatie over de aanpassingen zijn te vinden op ifrs.org
 
=================================================================== 
 
Doorgrond de belangrijkste hoofdlijnen van IFRS! Als financieel professional leert u de impact van IFRS voor uw organisatie en hoe u hiermee moet omgaan. U ontdekt IFRS tegen minimale kosten te implementeren en te gebruiken in het voordeel van uw bedrijf. U kunt jaarrekeningen volgens IFRS standaarden begrijpen en afzetten tegen uw huidige en nationale verslaggeving.
 

Gerelateerde artikelen