IASB overweegt Alternative Performance Measures toe te staan binnen IFRS

Volgens de IASB verbieden de International Financial Reporting Standards niet per definitie het opnemen van alternatieve performance metrieken ( APM's) in de voetnoten bij de jaarrekening.

De International Accounting Standards Board besloot tijdens de maandelijkse board meeting in London dat het mogelijk moet zijn APM’s op te nemen in een formeel financial statement van een organisatie. De deelnemers bediscussieerden de vraag hoe non-IFRS informatie behandeld zou moeten worden in het aangekondigde discussion paper over Principles of Disclosure. Blijkbaar bereiken de IASB veel vragen over de presentatie en disclosure van APM’s.
 
Alternatieve prestatiemetrieken  of APM’s bieden een ‘maat voor prestaties waaraan de entiteit in kwestie meer belang hecht dan aan de betreffende IFRS-metrieken’, aldus de IASB. Voorbeelden zijn onderliggend resultaat, cash earnings en normalized profits.
 
Het discussiestuk over de Principles of Disclosure zal waarschijnlijk ook de disclosure van financiële informatie behandelen, die buiten de algemeen geaccepteerde accounting principles en IFRS valt, aldus de zegsman van de IASB. “You can’t block out non-GAAP numbers!”
 
Meer information over het Disclosure Initiative is te vinden via www.ifrs.org/Current-Projects/
___________________________________________________________________________________
Zoekt u een manier om met de impact van IFRS om te gaan? Wilt u ontdekken hoe u IFRS tegen minimale kosten kunt implementeren en gebruiken in het voordeel van uw bedrijf? Dan is de cursus IFRS Essentials & Advanced precies wat u zoekt. Uw docent onthult de belangrijkste en meest relevante wijzigingen. Ontdek de impact van IFRS in 1 of 2 dagen. Meld u direct aan. 
___________________________________________________________________________________
 

Gerelateerde artikelen