‘IASB geeft kortetermijn teveel ruimte’

'De International Accounting Standards Board (IASB) is te zwak om kortetermijnbelangen buiten de deur te houden.' Dat zegt Steven Maijoor, directeur van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 'Verslaggeving moet als enige doelstelling hebben het transparant informeren van beleggers.'

Maijoor deed deze uitspraken recentelijk bij de presentatie van de NIVRA-bundel ‘Het jaar 2007 verslagen’. Tijdens deze gelegenheid werd discussie gevoerd over de verslaggeving van banken in het licht van de financiële crisis. ‘De Accountant’ bericht over deze discussie.

Succesvolle druk op de regelgeving vanuit belangengroepen getuigde volgens Maijoor de afgelopen tijd van een te zwakke governance-structuur van de IASB, de standaard-setter voor de internationale verslaggevingsregels IFRS. De afgelopen maanden werd met name de regelgeving rond fair value verslaggeving versoepeld na druk vanuit de financiële sector en politiek.

Achtergrond was de door afwaarderingen van financiële producten sterk verslechterende financiële positie van financiële instellingen. Volgens Maijoor hebben kortetermijndoelstellingen momenteel teveel invloed op verslaggeving. ‘Verslaggeving moet als enige doelstelling hebben het transparant informeren van beleggers.

Dat staat op gespannen voet met het gebruik van verslaggeving voor prudentiële doeleinden. Je ziet nu te vaak lobbyen vanuit die druk op de solvabiliteitskant. We hebben gezien dat de IASB een te zwak mechanisme is om dat soort kortetermijndoelstellingen buiten de deur te houden.’

Gerelateerde artikelen