Financieringsronde voor verduurzaming watergebruik bedrijven

Watercirculariteit maakt bedrijven duurzamer

Waterrecycler Hydraloop heeft een stap gezet in een volgende financieringsronde van €13,5 miljoen, waarvan nu €10,5 miljoen is opgehaald. De financiering wordt aangewend voor de internationale uitrol van haar grijswaterrecyclingsystemen, die een besparing van 25 tot 45% op drink- en afvalwater mogelijk maken.

  • Invest-NL, Amavi Capital en de NOM investeren in Hydraloop
  • Hoge investeringskosten voor nieuwe technologieën
  • Naleving van voorschriften en regelgeving
  • Aanpassing van bestaande infrastructuur aan circulaire principes

Een nieuw voorstel van de Commissie voor Standaardisatie Duurzame Ontwikkeling (CSDDD) benoemt de circulariteit van watergebruik door bedrijven, met als doel een efficiënter gebruik van waterbronnen en een verminderde impact op het milieu. Het voorstel wordt nog voorgelegd aan het Europees Parlement en aan de ministers van de lidstaten en bestaant uit vier pijlers, richt zich op preventie, hergebruik, terugwinning en monitoring en rapportage.

1. Stimuleren van efficiënt watergebruik

De eerste pijler van het voorstel benadrukt de noodzaak voor bedrijven om waterverbruik te minimaliseren door het gebruik van efficiënte technologieën, het dichten van lekken en het implementeren van waterbesparende processen. Daarnaast wordt het hergebruik van water binnen het bedrijf gestimuleerd, bijvoorbeeld door regenwater op te vangen of afvalwater te hergebruiken.

2. Bevordering van samenwerking en hergebruik

De tweede pijler moedigt bedrijven aan om samen te werken met andere entiteiten om waterstromen te optimaliseren en hergebruik te bevorderen, zolang dit geen risico vormt voor de volksgezondheid of het milieu. Hergebruik van water voor verschillende toepassingen binnen of buiten het bedrijf wordt aangemoedigd.

3. Investering in innovatieve technologieën

De derde pijler richt zich op terugwinning, waarbij water dat niet kan worden hergebruikt, wordt gezuiverd en teruggebracht naar de natuurlijke omgeving. Bedrijven worden aangemoedigd te investeren in innovatieve technologieën voor waterzuivering om de impact op het milieu te minimaliseren.

4. Transparantie en verantwoording

Tot slot vereist de vierde pijler monitoring en rapportage van waterverbruik en -lozingen door bedrijven. Er wordt gepleit voor transparantiesystemen die worden opgezet door de overheid om de prestaties van bedrijven op het gebied van watercirculariteit te monitoren en te beoordelen.

Concrete maatregelen en voordelen

Enkele concrete maatregelen die in het voorstel worden genoemd, omvatten het opstellen van een waterbalans, het verminderen van waterverbruik, het installeren van waterbesparende technologieën, en het zuiveren en terugbrengen van afvalwater naar de natuurlijke omgeving. Een circulaire watereconomie biedt voordelen zoals vermindering van waterkosten, milieueffecten en verbetering van de bedrijfsreputatie, wat bijdraagt aan toekomstbestendigheid.

Uitdagingen voor implementatie

Hoewel de voordelen duidelijk zijn, brengt de overstap naar een circulaire watereconomie ook uitdagingen met zich mee, zoals investeringskosten voor nieuwe technologieën, het naleven van voorschriften en het aanpassen van bestaande infrastructuur aan circulaire principes.

Gerelateerde artikelen