Huurders bedrijfsruimten betalen te veel

Jaarlijks miljoenen teveel betaald aan servicekosten. Terugvorderen kan tot vijf jaar na dato. Waar moet u op letten?

Bij praktisch alle huurders van bedrijfsruimten zitten fouten in de servicekostenafrekeningen. Het gaat om vele miljoenen ten onrechte in rekening gebrachte servicekosten gaat. Dit blijkt uit onderzoek van Servicekosten Consultancy. De gevonden teveel berekende servicekosten variëren van 15.000 euro over twee jaar tot  450.000 euro over vijf jaar. Huurders kunnen echter tot 5 jaar, en soms langer, na dato teveel betaalde kosten terugvorderen.

Het onderzoek haalt enkele praktijkvoorbeelden aan:

 • Niet geleverde of niet overeengekomen diensten
  Verhuurders die diensten in rekening hebben gebracht die nooit zijn geleverd. Diensten die verstopt zaten in afrekeningen en die pas aan het licht kwamen door gedetailleerd alle facturen en onderliggende werkbonnen te bekijken.
 • Verkeerd doorberekende leegstand
  Bij veel huurders in multi-tenant gebouwen wordt er verkeerd omgegaan met het doorberekenen van leegstand. Hoewel de ROZ-voorwaarden aangeven dat de huurder nooit meer mag betalen dan bij vol verhuurd, gaat het heel vaak mis.
 • Afrekenen op basis van m2
  Volgens de overeenkomst moet op basis van meterstanden afgerekend worden, maar dit gebeurt heel vaak niet.
 • Doorberekeningen van energieboetes
  Terwijl de huurder voor beheer betaalt en de beheerder dus tijdig moet ingrijpen.
 • Te veel uren doorberekenen
  In een multi-tenant situatie werden te veel uren van medewerkers van de beheerder doorberekend.
 • Te hoog metrage afrekenen
  Er wordt afgerekend op basis van een hoger metrage dan in de huurovereenkomst staat.
 • Eigenaarslast in plaats van huurderslast
  Facturen van zaken die eigenaarslast zijn en die ‘per abuis’ voor rekening van de huurder kwamen.
 • Fouten in installaties
  Het tegenwerken van koel- en verwarmingsinstallaties. De koeling slaat aan als het te warm wordt in plaats van dat de verwarming wordt aangepast. De eigenaar heeft geen belang bij aanpassing van het systeem, de huurder betaalt immers de energie.
  Installaties worden niet vervangen, omdat huurders voor oplossen storingen betalen. Sommige beheerders wijzen de eigenaar op het feit dat installaties moeten worden vervangen. Maar de eigenaar kiest liever voor het oplossen van 35 storingen per jaar, want die kan hij doorberekenen aan de huurder, een nieuwe installatie niet.
 • Administratiekosten geen stimulans voor kostenbesparing
  De beheerder berekent 5 procent administratiekosten, soms meer. Dit is niet direct een stimulans voor een beheerder om voorstellen te doen die leiden tot verlaging van de servicekosten.

“Verhuurders trekken vaak klanten met een laag voorschot aan servicekosten en makelaars kunnen makkelijker panden verhuren als er een laag voorschot voor servicekosten staat vermeld,” zegt Servicekosten Consultancy. “Dat de kosten in de praktijk veel hoger kunnen uitvallen wordt niet altijd vermeld. Als er geen afspraken in de huurovereenkomst staan over de indexering van de servicekosten, kunnen huurders geconfronteerd worden met stijgingen van servicekosten van meer dan 50 procent in een paar jaar tijd.”

(bron: ANP)

Gerelateerde artikelen