Huishoudboekje van de overheid uit het rood

Vennootschapsbelasting en btw zorgden voor een plus van 7%.

Het saldo tussen inkomsten en uitgaven van de Nederlandse overheid is voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis weer positief. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) haalde de overheid in het eerste kwartaal van dit jaar zo’n 7 miljard euro meer op dan zij uitgaf.

Het Rijk inde onder andere meer geld via de vennootschapsbelasting en de btw. Die zorgden respectievelijk voor 3 miljard en 2 miljard euro aan extra inkomsten. Daarnaast lagen de kosten zo’n 2 miljard euro lager. Dat kwam vooral door de mindere uitgaven aan coronasteun. Zo werd er 2 miljard euro minder uitgegeven aan de loonsubsidie NOW. Verder was de overheid ook 1 miljard euro minder kwijt aan de tegemoetkoming in vaste lasten voor bedrijven. Aan sociale uitkeringen was de overheid wel meer geld kwijt. Deze kosten stegen met 2 miljard euro.

De overheidsschuld nam in het eerste kwartaal van dit jaar met bijna 3 miljard euro af naar 446 miljard euro. Dat komt neer op 50,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Op jaarbasis was het overheidssaldo tot en met het eerste kwartaal dit jaar wel nog negatief. Uitgedrukt als percentage van het bbp kwam het tekort op jaarbasis uit op 1,5 procent. In de voorjaarsnota wordt voorlopig uitgegaan van een tekort van 3,4 procent bbp voor heel 2022. Dit is met het oog op een aantal financiële tegenvallers die de overheid nog verwacht later dit jaar, aldus het CBS.