HR steeds grotere rol bij fusies en overnames

fallback
De HR-functie wordt steeds vaker betrokken tijdens fusie- en overnametrajecten. Uit recent onderzoek blijkt dat meer dan tweederde (67%) van de onderzochte ondernemingen Human Resources betrekt gedurende het gehele fusie- en overnametraject. Bijna een kwart (24%) van de ondernemingen geeft aan HR pas in te zetten tijdens de due diligence-fase1. Slechts 10% van de bedrijven zet HR pas in nadat de fusie of overname heeft plaatsgevonden. Het onderzoek is uitgevoerd door Mercer Human Resource Consulting onder 51 Europese ondernemingen.

Volgens Bart Hermans, Principal bij Mercer was het in het verleden gebruikelijk om HR pas in te zetten tijdens de integratiefase van het fusie- en overnametraject. Dit is tevens de fase waarin werknemers de directe veranderingen aan den lijve ondervinden. Hermans: ‘Uit het onderzoek blijkt dat steeds meer bedrijven de noodzaak inzien van het vroegtijdig betrekken van de HR-functie bij een fusie of overname. Werknemers zijn de spil in een fusie- en overnameproces en bepalen mede het succes hiervan. Hoe eerder HR in het traject wordt ingezet, hoe sneller de bedrijfsintegratie kan plaatsvinden.’

Uitdagingen voor HR
Uit het onderzoek blijkt dat 37% van de deelnemers de integratiefase als de meest uitdagende fase benoemt voor HR. Volgens 20% van de ondervraagden is HR het moeilijkst in te zetten tijdens de strategie- en planningsfase. Slechts 12% is van mening dat de inzet van HR het meest problematisch is tijdens het overnameproces. Meer dan eenderde (39%) ziet de inzet van HR als een uitdaging in alle fasen van een fusie- en overnametraject.

Volgens Hermans mislukken de meeste fusies en overnames tijdens de integratiefase. Dit komt doordat ondernemingen onvoldoende voorbereid zijn op de cultuurverschillen tussen fuserende bedrijven. Met name de ‘softe’ persoonlijke issues van werknemers spelen dan een rol. Volgens Hermans is het bemoedigend dat bedrijven dit probleem inzien. ‘Steeds meer bedrijven tonen interesse in trainingen waarbij HR-functionarissen leren wat de belangrijke punten zijn met betrekking tot personeel tijdens fusie- en overnametrajecten’, aldus Bart Hermans.

Gerelateerde artikelen