HR Managers verwachten dat de werkgelegenheid blijft groeien

Dit blijkt uit de resultaten van de in december gehouden enqu(ee)te van HRM-bemiddelaar Van den Boogaart Human Resources onder HR Managers. De enqu(ee)te wordt sinds januari 2004 maandelijks verricht en geeft aan wat voor ontwikkelingen HR Managers verwachten ten aanzien van de werkgelegenheid. Voor de komende 6 maanden, maar ook op het moment van enqu(ee)teren. Daarnaast geven diezelfde HR Managers hun verwachtingen aan met betrekking tot de ontwikkeling van het aantal moeilijk vervulbare vacatures.

Hoofdindex: De verwachte ontwikkeling van de werkgelegenheid
De HRM-index van december 2007 is uitgekomen op 67,5 (november: 70,3). De verwachting van de responderende HR Managers over de groei van de werkgelegenheid in de komende zes maanden is daarmee in december iets afgenomen ten opzichte van de verwachting die in november werd geuit.

Het percentage respondenten dat de komende 3 tot 6 maanden een stijging van de werkgelegenheid verwacht, komt in december op 45,2%, waar in november nog 47,7% werd gemeten. Het percentage HR Managers dat een afname verwacht, bedraagt in december 2007  10,3%. Uit de achterliggende cijfers blijkt opnieuw dat groei verwacht wordt in de werkgelegenheid voor functies in Productie, Techniek en Verkoop.

Deelindex: De huidige ontwikkeling van de werkgelegenheid
De deelindex van de actuele werkgelegenheidsontwikkeling komt in december uit op 65,4 (november 67,6). In december zag 41,1% een reële stijging, 44,5% ziet geen verandering en 10,3% ziet een afname van de werkgelegenheid. Dit laatste is een verbetering ten opzichte van vorige maand. Uit de achterliggende cijfers blijkt dat men vooral een toename ziet van werkgelegenheid in Productie, Techniek en Verkoop.

Deelindex: Verwachting t.a.v. moeilijk vervulbare vacatures
De deelindex voor de moeilijk vervulbare vacatures kwam in december op 74,0 (november 78,1). Weliswaar duidelijk minder dan vorige maand gemeten, maar nog steeds een hoge stand. Ruim 98,6% ziet het aantal moeilijk vervulbare vacatures niet afnemen. 49,3 % daarvan ziet een toename van het aantal moeilijk vervulbare vacatures. Slechts 1,3% ziet het aantal moeilijk vervulbare vacatures afnemen.

Precies een jaar geleden stond deze deelindex op 76,2 en in december 2004 nog op 52,1. HR Managers geven hiermee aan blijvend problemen te verwachten om de juiste mensen aan te trekken. De achterliggende cijfers laten zien dat het komende halfjaar vooral problemen verwacht worden bij het aantrekken van personeel in Productie, Techniek en Financiële functies. Opvallend is dat dit voor zo’n 60% functies zijn op HBO- en academisch niveau en dat de functiegebieden waar krapte wordt geconstateerd zich blijven verbreden.

Commentaar Carel van den Boogaart op de HRM-index(en) van december 2007:
Opnieuw weinig verandering in de standen. Wat zegt dat? Eerlijk gezegd had ik met de nerveuze financiële markten gedacht dat de verwachtingen meer zouden afnemen en dat ook de reële stijging van de werkgelegenheid een daling zou laten zien.

Kennelijk is de arbeidsmarkt nog zo gespannen dat men voorlopig nog moeite heeft om voldoende mensen in huis te halen, waardoor de vraag naar mensen blijft om aan de vraag te kunnen voldoen. Een nieuw jaar ligt voor ons. Ik ben zeer benieuwd wat de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zullen zijn. Bij verdere economische groei neemt de druk verder toe en berichten van tegenvallende cijfers door het gebrek aan mensen komen dan naar mijn verwachting nog regelmatiger voorbij.

Ook verwacht ik meer aankondigingen van uitbesteding van werk naar landen waar nog wel gekwalificeerde en betaalbare krachten beschikbaar zijn. In ieder geval lijkt het een jaar te worden waarin de arbeidsmarkt tegen haar grenzen aan zal lopen. Daarom ben ik benieuwd wie daar op voorbereid zijn en wat dat voor gevolgen heeft.

Technische toelichting:
De HRM-index wordt uitgedrukt in een waarde op een schaal van 0 tot 100. Bij een cijfer van 50 houden de verwachtingen elkaar exact in evenwicht. Bij een cijfer van bijvoorbeeld 52,3 verwacht een kleine meerderheid dat de werkgelegenheid een stijging zal laten zien. Een cijfer van 35,8 geeft aan dat een forse meerderheid een daling verwacht. De informatiepagina (www.hrmindex.nl) geeft meer gedetailleerde, gedifferentieerde informatie over de resultaten.

De index komt tot stand door beantwoording van een aantal vragen door Human Resources Managers. De HRM-index is gebaseerd op ruim 1000 volledig ingevulde reacties. Dit aantal geeft een zeer representatief beeld van de mening van alle Human Resources Managers op het gebied van de werkgelegenheid.

Omdat HRM’ers als eerste binnen organisaties geconfronteerd worden met ontwikkelingen op werkgelegenheidsgebied vult de index een lacune op binnen de bestaande indicatoren over de arbeidsmarktontwikkelingen. Niet alleen ten behoeve van HRM’ers zelf, maar ook voor financieel analisten, beleggers en andere speciale groepen. Wel dient opgemerkt te worden dat de situatie binnen kleinere bedrijven, waar over het algemeen geen HRM-professionals in dienst zijn, buiten beschouwing blijft.

Gerelateerde artikelen