HR Managers verwachten aanhoudende groei van werkgelegenheid

fallback
HR Managers verwachten aanhoudende groei van werkgelegenheid. Dit blijkt uit de resultaten van de in april gehouden enquête van HRM-bemiddelaar Van den Boogaart Personeelszaken onder HR Managers. De enquête wordt sinds januari 2004 maandelijks verricht en geeft aan wat voor ontwikkelingen HR Managers verwachten ten aanzien van de werkgelegenheid.

Voor de komende 6 maanden, maar ook op het moment van enquêteren. Daarnaast geven diezelfde HR Managers hun verwachtingen aan met betrekking tot de ontwikkeling van het aantal moeilijk vervulbare vacatures.


De resultaten van april 2007:


Hoofdindex: De verwachte ontwikkeling van de werkgelegenheid De HRM-index van april 2007 is uitgekomen op 73,7 (maart: 73,4). De responderende HR Managers verwachten een aanhoudende groei van de werkgelegenheid in de komende zes maanden.


Het percentage respondenten dat de komende 3 tot 6 maanden een stijging van de werkgelegenheid verwacht, komt in april op 53,2%, waar in maart nog 55,0% werd gemeten. Het percentage HR Managers dat een afname verwacht, bedraagt in april 2007 nog maar 5,7%, waar dit een jaar geleden nog 16,0% was. Uit de achterliggende cijfers blijkt opnieuw dat vooral groei verwacht wordt in de werkgelegenheid voor functies in Productie, Techniek en Verkoop.


Deelindex: De huidige ontwikkeling van de werkgelegenheid
De deelindex van de actuele werkgelegenheidsontwikkeling komt in april uit op 71,2 (maart 71,1). Een lichte verbetering van de recordstand die in maart werd gerealiseerd. In april 2007 zag 49,4% een reële stijging, 43,6% ziet geen verandering en 7,0% ziet in april een afname van de werkgelegenheid. Uit de achterliggende cijfers blijkt dat men vooral een toename ziet van werkgelegenheid in Productie, Techniek en Verkoop.


Deelindex: Verwachting t.a.v. moeilijk vervulbare vacatures
De deelindex voor de moeilijk vervulbare vacatures kwam in april op 76,3 (maart 74,8). Precies een jaar geleden stond deze deelindex nog op 67,6 en in april 2004 nog op 43,0. HR Managers geven hiermee aan te verwachten dat de problemen om de juiste mensen aan te trekken aanhouden.


Bijna 97% ziet het aantal moeilijk vervulbare vacatures niet afnemen. 55,7% daarvan ziet een toename van het aantal moeilijk vervulbare vacatures, tegen vorige maand 53,7%. De achterliggende cijfers geven aan dat het komende halfjaar vooral problemen verwacht worden bij het aantrekken van personeel in Productie, Techniek en Financiële functies.


Opvallend is dat dit voor zo’n 60% functies zijn op HBO en academisch niveau en dat de functiegebieden waar krapte wordt geconstateerd zich blijft verbreden.


Commentaar Carel van den Boogaart op de HRM-index(en) van april 2007:
Weinig nieuws onder de zon. Net als het weer blijft het aanhoudend warm op de arbeidsmarkt volgens de geënquêteerde HR managers. Grote verschillen met de vorige maand zien we niet. Hier en daar en puntje verschil.


Opvallend, maar natuurlijk niet onverwacht, zien we dat maar liefst 97% niet ziet dat er minder moeilijk vervulbare vacatures komen. Op 1 mei zijn de grenzen opengegaan voor buitenlandse werknemers. Mij viel een documentaire op waarin werd toegelicht dat vooral de Polen niet in groten getale naar het Westen zullen trekken. En al helemaal niet om te blijven.


Waarom zouden ze ook nu het ernaar uitziet dat de economie in eigen land aantrekt en dat dit ontegenzeggelijke mogelijkheden biedt voor werk en ondernemerschap in eigen land. Zou u dan duizend kilometer van uw gezin gaan werken? Ik niet! Structurele aanwas vanuit Oost-Europa hoeven we in mijn ogen dan ook niet te verwachten. Misschien moeten we het dan toch hebben van nog slimmer werken en de inzet van de nog altijd vele niet actieven in dit land.


In Elsevier Weekblad wordt deze week terecht gewezen op de 800.000 buitenlanders die dit jaar in Nederland agrarische werkzaamheden komen verrichten. Dit moet, omdat Nederlanders met een uitkering niet (meer) bereid zijn dit werk te verrichten.


Volgens mij gaat er dan toch iets fundamenteels fout nu we dit als maatschappij kennelijk accepteren. Wanneer weet ik niet, maar daar komt een keer gedonder van lijkt me. Er is dan wel weinig nieuws onder de zon, hij komt bij mijn weten nog steeds als enige voor niets op.


Technische toelichting:
De HRM-index wordt uitgedrukt in een waarde op een schaal van 0 tot 100. Bij een cijfer van 50 houden de verwachtingen elkaar exact in evenwicht. Bij een cijfer van bijvoorbeeld 52,3 verwacht een kleine meerderheid dat de werkgelegenheid een stijging zal laten zien. Een cijfer van 35,8 geeft aan dat een forse meerderheid een daling verwacht. De informatiepagina geeft meer gedetailleerde, gedifferentieerde informatie over de resultaten.


De index komt tot stand door beantwoording van een aantal vragen door Human Resources Managers. De HRM-index is gebaseerd op ruim 1000 volledig ingevulde reacties. Dit aantal geeft een zeer representatief beeld van de mening van alle Human Resources Managers op het gebied van de werkgelegenheid.


Omdat HRM’ers als eerste binnen organisaties geconfronteerd worden met ontwikkelingen op werkgelegenheidsgebied vult de index een lacune op binnen de bestaande indicatoren over de arbeidsmarktontwikkelingen. Niet alleen ten behoeve van HRM’ers zelf, maar ook voor financieel analisten, beleggers en andere speciale groepen. Wel dient opgemerkt te worden dat de situatie binnen kleinere bedrijven, waar over het algemeen geen HRM-professionals in dienst zijn, buiten beschouwing blijft.