Hoogste tech-investeringen in data analytics

data-driven
Digitalisering, innovatie en arbeidsmarkt zijn de belangrijkste strategische thema's in 2019.

De sterke economische groei en snelle technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren vragen veel van Nederlandse bedrijven en hun bestuurders. Digitalisering, innovatie en de arbeidsmarkt vormen in 2019 dan ook de belangrijkste strategische thema’s in de Nederlandse boardrooms. En dat is terecht, want investeren in mensen, innovatie en technologie loont: bedrijven die dit doen, groeien harder en halen meer omzet uit nieuwe producten. 

Dat zijn enkele belangrijke uitkomsten van Berenschot Strategy Trends 2019, de elfde editie van het strategieonderzoek van adviesbureau Berenschot, waar dit keer ruim 750 organisaties aan deelnamen.

Op technologisch gebied verwachten de Nederlandse organisaties de meeste impact van big data en data-analytics, voor hen ook reden om in deze technologieën het meest te gaan investeren. Dit geldt voor vrijwel iedere sector. Naast digitalisatie en innovatie, is de arbeidsmarkt dit jaar – niet verrassend – het derde thema met grote impact op de strategie van organisaties. De harde economische groei gecombineerd met demografische ontwikkelingen als vergrijzing hebben gezorgd voor een nijpend tekort aan personeel in bijna alle sectoren.

War on talent
De ‘war on talent’ is dan ook volop gaande en dat merken Nederlandse bedrijven. Steeds meer organisaties proberen zich te onderscheiden op de arbeidsmarkt met een sterke positionering en goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden. Daarnaast zetten bedrijven ook meer in op digitalisering en innovatie om het tekort aan gekwalificeerd personeel op een slimme manier op te lossen. 

“We zien dat bedrijven met een ‘digitale visie’ medewerkers de ruimte bieden om te experimenteren met nieuwe technologieën”, aldus Onno Ponfoort, senior managing consultant bij Berenschot. De digitalisering en toepassing van nieuwe technologieën zorgen ook voor een transformatie van werk. “In de toekomst is er meer behoefte aan hoger en technologisch opgeleid personeel. Ook worden zogenoemde ’21st-century skills’ belangrijker. Medewerkers krijgen meer gelegenheid om aandacht te besteden aan complexe, creatieve en klantgerichte activiteiten die meer toegevoegde waarde opleveren.”

 
Sterke stijger: duurzaamheid en MVO
Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zijn sterk in opmars op de strategische agenda van ondernemend Nederland. Deze thema’s hebben zich ontwikkeld tot onderwerpen met een handelingsperspectief. “Lange tijd werden duurzaamheid en MVO door organisaties gezien als een ‘moetje’. Goed om iets aan te doen voor de buitenwacht, maar niet iets van strategische waarde”, verklaart Bas Trommelen, adviseur strategie, energie & duurzaamheid. 

“Dit is echt veranderd, wij zien tegenwoordig steeds meer bedrijven die zich juist op duurzaamheid proberen te onderscheiden van de concurrentie.” Bijna alle respondenten (89%) van de Berenschot Strategy Trends 2019 geven aan dat duurzaamheid en MVO tegenwoordig regelmatig worden besproken. Een aanzienlijke stijging ten opzichte van 2016 (57%) en 2013 (12%). Daarnaast scoort duurzaamheid & MVO dit jaar een derde plaats, na kwaliteit en innovatie, als belangrijkste onderdeel van het onderscheidend vermogen van organisaties (2016: zevende plaats).

Gerelateerde artikelen